STÄNGS. Snart stängs gångtunneln under Mälarvägen för att rivas. 2021 kommer en ny tunnel att vara på plats. Foto: Marie Kjellman

Gångtunnel under Mälarvägen rivs

Gångtunneln på Arkadstråket under Mälarvägen stängs av under ett år. En ny tunnel ska stå klar till 2021. Under tiden får gående och cyklister använda övergångsstället vid korsningen Mälarvägen/Dragonvägen för att ta sig till och från Smedby.

  • Publicerad 09:37, 25 mar 2020

Det är ett stort stråk och många tar den vägen upp mot Stallgatan och Smedby.

Arbetet med Fyrklövern, det största bostadsbyggnadsprojektet i Upplands Väsby kommun på 30 år, fortsätter. Under tiden sätts Väsbyborna på prov med byggarbetsplatser och avstängda gator. Och nu är det dags för gångtunneln under Mälarvägen, mellan de sista blå husen på Dragonvägen och Stallgatan/Ardennergatan, att stängas.

Från och med vecka 14 får de som går eller cyklar mellan Smedby och centrala Väsby välja annan väg. Då stängs gångtunneln på Arkadstråket av. I stället får cyklister och fotgängare använda övergångsstället vid korsningen Mälarvägen/Dragonvägen.

– Det är ett stort stråk och många tar den vägen upp mot Stallgatan och Smedby. Jag förstår att folk inte blir jätteglada, men vi måste göra det här arbetet nu, säger Marie Kjellman, projektchef för Fyrklövern.

GÅNGTUNNEL. Snart rivs gångtunneln under Mälarvägen mellan Arkadstråket och Smedby. Under tiden får fotgängare och cyklister i stället ta sig över Mälarvägen i korsningen med Dragonvägen. Foto: Marie Kjellman

Ny tunnel 2021

Arbetet med vatten- och avloppsnätet samt byggnationen av ny gångtunnel på Mälarvägen gör att tunneln behöver rivas. Den ersätts av en ny tunnel på samma ställe, vilken är planerad att stå färdig till sommaren 2021.

Biltrafiken på Mälarvägen kommer senare i vår att ledas om till en tillfällig väg som går parallellt med Mälarvägen.

– Vi bygger om och breddar Mälarvägen, som får två filer åt vardera håll. Just nu bygger vi ledningar under vägen för vatten, avlopp, el och fiber, samt fjärrvärme.

Hon berättar att gångtunneln hade behövt byggas om inom några år, oavsett arbetet på Mälarvägen.

– Den började bli gammal. Nu blev det lite snabbare ombyggnad än vad som var planerat från början, säger Marie Kjellman.

AVSTÄNGT Tunneln (inringad) under Mälarvägen stängs av från och med vecka 14. De röda strecken är alternativa gång- och cykelvägar. Foto: Upplands Väsby kommun

Gångtunnlar i Väsby

Tunneln som gick mellan Kavallerigatan och Vilundaparken har tagits bort och ersätts av ett övergångställe när ombyggnaden av Husarvägen är färdig. Under byggtiden ersätts den av ett tillfälligt, aktivt övergångställe.

Tunneln från Ardennergatan under Ekebovägen Circle K rivs men ersätts med ett övergångsställe när ombyggnaden av Mälarvägen är färdig. I dagsläget finns ett tillfälligt, bevakat övergångställe på platsen.

Tunneln under Mälarvägen vid Circle K ska bevaras som den är. Lika så med tunneln under Husarvägen vid Kyrkvägen. Båda är i drift i dagsläget, men tunneln under Mälarvägen kommer stängas för renovering under hösten 2020.

Källa: Upplands Väsby kommun

Visa merVisa mindre