Försenat. Det planerade höghuset med bostäder, som ska byggas upp där gasklockan en gång stod, är kraftigt försenat. Foto: Sacharias Källdén

Gasklockan kan få helt nytt utseende

Stockholm stad letar efter en ny köpare till Gasklockan-bygget i Hjorthagen. Den tidigare planen var att byggnaden skulle få en cylinderform – men nu finns inget sådant krav från staden.

  • Publicerad 11:29, 20 jan 2020

Vi har tidigare berättat om projekt Gasklockan som ska byggas i det gamla industriområdet i Hjorthagen. En hundra meter hög skyskrapa med lägenheter, kulturverksamhet, offentlig service och förskola.

Staden häver avtalet med Oscar Properties

I slutet av november hävde Stockholms stad avtalet med byggaktören Oscar Properties som skulle köpt marken och fått i uppdrag att bygga skyskrapan. Anledningen var att det krisande byggbolaget, trots att ha fått uppskov flera månader, inte betalade för marken samt började bestrida summan.

Nu letar Stockholms stad efter en ny köpare och enligt Staffan Lorentz, projektchef för Norra Djurgårdsstaden, kan byggnadens utseende bli helt annorlunda än vad som tidigare sagts.

– Vi på exploateringskontoret vet inte det på förhand. Det måste vi lämna till den som vill bygga här. Detaljplanen ger ganska högt mått av frihet att studera frågorna, säger Staffan Lorentz.

Tanken var att byggnaden skulle få en cylinderform för att ha samma karaktär som den äkta gasklockan som revs på platsen 2017. Men nu ska arkitekturen planeras om från ruta ett.

– Vi måste säkerställa att den nya aktören kommer till en tillräckligt hög kvalitet i arkitekturen, utan att säga något om exempelvis färg och material. Det är viktigt för staden när det är ett landmärke, att det bli utfört på ett bra sätt, säger Staffan Lorentz.

Vilka kriterier kommer ni ha när ni väljer köpare?

– Det kan jag inte säga ännu. Vi vill ha en process som ger så bra resultat till staden som möjligt, både vad gäller ekonomi och utformning.

Några saker kring byggnaden anpassas utefter den detaljplan som finns på platsen – högsta tillåtna höjd, att huset skall innehålla bostäder, lokaler och förskola och hur marken ska användas.

Frågor om färg, form och antal lägenheter kommer att bestämmas i samband med bygglovet.

Ännu har inte staden utlyst någon markanvisningstävling, utan planerar fortfarande hur urvalsprocessen ska gå till samt hur man ska formulera uppdraget kring byggnadens utseende.

– Det här är saker vi behöver beskriva för byggaktörer, hur staden ser på frågor om utformning och hur vi ska teckna avtal kring dem. Vi är inne i den processen och om någon månad vet vi mer.