Närproducerad. Halmen till Gävlebocken kommer från Enköping. Foto: Mostphotos

Gävlebockens halm kommer från Enköping

Gävlebockens halm kommer inte från Gävle. Den är från Strömsta Säteri utanför Enköping.

  • Publicerad 11:02, 6 dec 2018

Den världsberömda Gävlebockens halm kommer från Enköping, rapporterar Sveriges Television.

Rolf Klingberg driver sedan länge Strömsta säteri i Enköping. Sedan slutet av 1990-talet har han bland annat levererat korn till en whiskytillverkare i Gävle. När sedan tillverkaren gick in som sponsor av Gävlebocken knöts kontakten för leveranser av halm till Gävlebocken.

– Så allt är ju knutet till whisky egentligen, säger Rolf Klingberg till televisionen.

Att halmbocken ofta brinner ner har gjort att den blivit världsberömd.

– Det blev som att min halm syntes i hela världen, säger Rolf Klingberg till SVT.

Långa anor

Strömsta är känt sedan 1380-talet. Gården tillhörde under mer än 250 år ätten Natt och Dag. Friherre Sten Gabriel Sture lät på 1790-talet bygga den nuvarande herrgården med två flyglar. Huvudbyggnaden, är av sten i två våningar under mansardtak. Invändigt finns flera gustavianska kakelugnar. Teglet har säkerligen bränts på gården och leran tagits ur dammarna.

Gården köptes 1922 av Erland Klingberg. Nuvarande ägaren Rolf Klingberg ärvde gården 1987.

Numera är Strömsta en rationellt driven spannmålsgård som trots den för trakten relativt stora skogsarealen, 320 hektar, endast ger underlag för en helårsanställning. Åkermarken på 185 hektar anses för liten för vara en egen driftsenhet. Samverkan med granngårdar görs för att rationellt brukande ska kunna upprätthållas i verksamheten.

Julbock

När julbocken först omtalades var det en ”skamgåva” försedd med en skämtsam eller elak vers. Julklapp var ursprungligen namnet på en svensk allmogesed, som bestod i att man vid jul kastade in en halmfigur eller ett vedträ försedd med en ofta satirisk vers.

Källa: NE.se

Läs mer om julbocken här!

Ett 50-tal bilvrak omhändertas varje år

Nyheter Intill motortrafikleder, i skogsdungar eller på parkeringar står de – skrotbilarna. Enköpings kommun omhändertar 50 sådana här vrak varje år. Och på Trafikenheten har man en känsla av att vraken ökat...fredag 23/8 12:45

Inbrott på kontorshotell, drog- och cykelbrott

Nyheter Cykelstölder, drogbrott samt inbrott på ett kontorshotell. Det finns med i blåljusrapporten torsdag-fredag.fredag 23/8 11:33