FÖRORENAT. Bällstaån rinner genom bland annat Sundbyberg. Foto: Ulrica Andersson

Gemensamt grepp om förorenad å

De felkopplade avloppsledningarna som upptäcktes i Bällstaån har inte någon påverkan för Sundbybergs del. Men då vattendraget är ett av regionens mest förorenade, tar fyra kommuner nu ett gemensamt grepp om situationen.

  • Publicerad 14:30, 20 okt 2017

För två veckor sedan rapporterade Vi i Sundbyberg om att avloppsvatten runnit ut i Bällstaån, på grund av felkopplingar. Felen har åtgärdats av fastighetsägarna och delen som undersökts tillhör Stockholms stads avrinningsområde.

Eva-Christina Arvidsson, miljöchef vid Sundbybergs stad, kunde då inte svara på om kommunen påverkas av incidenterna.

De undersökningar som gjorts sedan dess, har visat att utsläppen är så små att det inte krävs åtgärder från Sundbybergs sida.

– Det var inget som berörde oss. Detta har Stockholm Vatten hand om, säger Eva-Christina Arvidsson nu.

Samtidigt tar flera kommuner ett gemensamt grepp för att förbättra vattenkvaliteten i Bällstaån. Ansvariga politiker i Sundbyberg, Stockholm, Solna och Järfälla föreslår tre konkreta åtgärder: Nya dagvattenanläggningar i Spångadalen, utjämningsmagasin vid Bromstens bollplan och att rena dagvatten från Ulvsundaleden.

– Genom att Bällstaån rinner genom tätbebyggt område är den starkt påverkad av fysiska planeringen och riskerar att påverka vår dricksvattentäkt Mälaren negativt, säger Katarina Luhr (MP), miljöborgarråd i Stockholms stad, i ett gemensamt pressmeddelande.

Bällstaån är ett av Stockholms mest förorenade vattendrag. Redan i dag arbetar man med att identifiera föroreningskällor och att utreda behoven.

Övergödningen minskar, visar senaste rapporterna från vattenprovtagning. "Stockholm Vatten och Avfall AB bedriver också ett aktivt arbete för att åtgärda felkopplingar i avloppsnätet och har kunnat upptäckt och åtgärda förorenat vatten som orenat runnit rakt ut i ån", står i pressmeddelandet.

Fler nyheter i Vi i Sundbyberg

Mindre ekologisk mat i Sundbyberg

Nyheter MP: Jag är faktiskt förvånad Till 2022 ska 50 procent av maten som serveras i Sundbybergs kommun vara ekologisk, enligt ett tidigare beslut i kommunfullmäktige. Trots det blir andelen ekologisk mat som serveras allt lägre.måndag 30/3 17:00

Sundbybergs växthus försvinner efter midsommar

Nyheter Måste lämna plats åt järnvägen Trafikverket behöver plats för att bredda järnvägen genom Sundbyberg och nu är det klubbat att kommunens växthus därför ska rivas. Ännu finns ingen ny plats för växthusen.måndag 30/3 12:20

Storskogens SK laddat för kvartsfinal

Nyheter Motståndarna inleder med en straffspark Storskogens SK spelar nu på söndag kvartsfinal i Stockholm Cup och vid vinst ställs kvartersklubben mot ett division 2-lag.fredag 27/3 16:24
Stockholm Direkt