En utlöst hövding. Foto: Jonas Ingerstedt

Gick i trapphuset – då utlöstes Hövdingen

Den 35-årige mannen trädde sin Hövding runt halsen och började gå mot cykeln. Då utlöstes plötsligt den air bag-liknande hjälmen runt hans huvud mitt i trapphuset. Nu kräver mannen en ny – men företaget vägrar. “Jag har ju inte hoppat bungyjump med den”.

  • Publicerad 18:30, 23 nov 2016

Hövdingen har blivit ett populärt alternativ till hjälm bland många cyklister i Stockholm.

Bland annat för att den inte förstör frisyren samtidigt som den skyddar huvudet vid en olycka.

Men för en 35-årig man i Stockholm ska den ha varit lite väl effektiv.

"Löstes plötsligt ut"

Enligt en anmälan som inkommit till Allmänna reklamationsnämnden, ARN, ska hans Hövding ha utlösts när han gick i ett trapphus.

Mannen berättar själv att han trädde Hövdingen runt halsen, aktiverade den och började gå mot sin cykel när det plötsligt smällde till.

– När jag gick ner för en trappa löstes den plötsligt ut, säger mannen, som vill vara anonym, till Stockholm Direkt.

Hävdar felaktigt användande

Efter händelsen tog han kontakt med Hövdings kontor i Malmö med hopp om att kunna reklamera och få en ny, alternativt pengarna tillbaka.

En Hövding kostar cirka 2500 kronor och är förbrukad när den har utlösts.

Men där fick han, enligt egen utsago, förklarat för sig att det inte var aktuellt.

– När jag hörde av mig och berättade vad som hänt sa de att jag hade använt den felaktigt. Men det håller jag inte med om, säger 35-åringen.

I stället ska företaget ha hänvisat till en sida i en instruktionsbok där det står att “Hövding är till för att skydda dig vid cykling och ska därför vara avslagen när du inte cyklar”.

Men enligt  35-åringen följde det aldrig med någon sådan instruktionsbok med hans hjälm.

– I stället fick jag en folder på engelska. Och jag menar att det i denna inte framgår att man inte kan sätta på sig Hövdingen när man går till sin cykel, säger han.

Har inte hoppat bungyjump

Inte heller framgår det, enligt anmälan, någonstans på själva Hövdingen att den inte får bäras runt halsen vid gång. 35-åringen anser heller inte att han rört sig onormalt eller på ett sådant sätt som skulle kunna leda till att krockkudden löses ut.

– De skriver att du inte ska ha den på dig när du hoppar bungyjump eller åker motorcross. Men det står ingenstans att du inte kan gå med den aktiverad. Och det är det jag vänder mig emot, säger han.

Nu kräver 35-åringen att få tillbaka hela summan på 2590 kronor.

Hövding: "Felaktiga uppblåsningar är inte vanligt"

Fredrik Carling, vd för Hövding, känner till anmälningen. Enligt honom är det första gången någon väljer att gå till ARN med deras produkt.

– Det vanliga är att vi lämnar med en nöjd kund, men det är tydligt att så inte är fallet här, säger han.

Hur vanligt är det att Hövdingen utlöses på det sätt som beskrivs?

– Felaktiga uppblåsningar är inte vanligt men det är klart att det finns tillfällen där det har skett utan att användare väntat sig det. Det finns en gräns för vad användarna tycker att de kan förvänta sig av Hövding kontra vad den kan leverera. Och ibland kan det vara en gråzon mellan de två sakerna, säger Fredrik Carling.

Hövding ska nu utreda ärendet och lämna ett svar till ARN. Enligt Fredrik Carling är användarinstruktionerna tydliga i de broschyrer som finns tillgängliga för kunderna. Men om anmälaren i det här fallet har uppfattat det annorlunda finns det anledning att på nytt se över om något kan missförstås, enligt honom.

Så man ska inte gå omkring med en Hövding?

– På hemsidan, den uppdaterade förpackningen och i den medföljande bruksmanualen står det att den kan användas i omedelbar anknytning till att du ska cykla. Däremot ska du inte göra det om du rör dig bort från cykelns sfär eftersom det då inte finns någon insamlad data av rörelsemönster som vi har lärt Hövding att känna igen, säger han.

– Huvudbudskapet är att göra som med en vanlig hjälm. När du står vid cykeln och ska iväg aktiverar du din Hövding. Och när du kliver av så stänger du av.