PCB. Sprider sig från Oxundasjön till Mälaren och finns även i fisken. Foto: Charlotte Årling

Gift från Oxundasjön sprids till Mälaren

PCB-gifterna i Oxundasjön har spridits till Mälaren och tagits upp av abborre och gädda. Halterna i fisken i Rosersbergsviken är nu lika höga som i Oxundasjön. Även signalkräftor fångade vid Munkholmen, utanför Sättra, har förhöjda halter av PCB. Här är experternas råd.

  • Publicerad 16:00, 11 sep 2017

Miljögiftet PCB har i decennier runnit ut i Väsbyån och vidare ut i Oxundasjön, där det numera finns cirka fem ton PCB i bottensedimentet – det största kända utsläppet i Sverige hittills. Den siffran har nu justerats upp från den tidigare beräkningen tre ton.

Forskarna konstaterar att PCB-halterna i fisk från Oxundasjön och Rosersbergsviken är bland de högsta som någonsin uppmätts i fisk som fångats i Sverige.

Redan 2014 förbjöds fiske i Oxundasjön. Mätningar från IVL, Svenska miljöinstitutet, gjorda på uppdrag av Upplands Väsby kommun, visar att giftet har runnit vidare ut i Rosersbergsviken.

Det vattenområde som har undersökts sträcker sig från Rosersbergsviken i norr till Munkholmen, utanför Kairobadet och Sättra, i söder. Experterna konstaterar att gädda och abborre som har fångats i Rosersbergsviken innehåller höga halter av PCB, i samma storleksordning som i Oxundasjön, men att halterna stadigt minskar ju längre bort från Oxundasjön de har fiskats. Ju större mängd PCB i sjöns bottensediment, ju högre halt PCB i den fångade fisken.

De har också hittat förhöjda halter av PCB i stjärtmuskeln från signalkräftor som har fångats vid Munkholmen.

Det är dock inte livsfarligt att någon gång äta fisk från området, enligt miljöexperterna.

”De nivåer som uppmätts i fisken är inte akut giftiga, det vill säga, det föreligger ingen risk att vid enstaka tillfällen äta fisk från området” skriver de.

Men att regelbundet äta av den är en dålig idé, särskilt för barn och kvinnor i barnafödande ålder. Då överskrids Livsmedelsverkets gränsvärden snabbt. För män och äldre kvinnor, däremot, finns ett större ”utrymme” för konsumtion. Även om det då ändå bara handlar om max en eller ett par gånger i månaden.

MER PCB

Står för polyklorerade bifenyler. Har använts i bland annat kondensatorer, transformatorer och som mjukgörare i fogmassor.

Förbjöds i öppen
användning 1972 och totalförbjöds 1995.

Påverkar människors immunförsvar, orsakar hudförändringar och är cancerframkallande. Det är framför allt långvarig exponering som är hälsoskadlig. Har skadlig inverkan på miljön, exempelvis genom att försämra djurs fortplantningsförmåga.

Utsläppen i Väsbyån och Oxundasjön har lokaliserats till industrier i Messingenområdet på 1960–80-talet. Under hösten sanerades fem ton PCB ur marken.

Källa: Upplands Väsby kommun

Om kommentarer på denna sajt

Hej! Vad tycker du om det du just läst? Bidra gärna med tankar och synpunkter men tänk på att det bästa sättet att hitta läsare är att hålla sig kort och koncis, med en god ton. Glöm inte att dela alla artiklar du kommenterat – för ännu mer debatt! Här kan du läsa mer om vilka regler som gäller i våra kommentarsfält.

Comments powered by Disqus.

Midsommarkaramell från VIK – SHL-meriterad forward klar

Sport Johannes Nilsson, som spelat nio matcher i SSL, är klar för Väsby IK HK. Den 23-åriga forwarden kommer närmast från Östersund och har 99 hockeyettan-matcher i benen.fredag 22/6 8:00