SKÄLBYSTENEN. Göran Aronsson, ordförande i Arkivföreningen i Upplands Väsby, vill slå ett slag för det digitala registret Fornsök. Till höger skymtar Ladbrostenen, en av Väsbys mest kända runstenar. Foto: Charlotte Arwedsson

Gömt eller glömt – så hittar du fornlämningarna i Väsby

Ladbrostenen hör till en av Upplands Väsbys mest kända fornlämningar. Men här finns många, många fler. Och de finns numera i det digitala registret Fornsök.

  • Publicerad 10:23, 29 okt 2019

Man kanske har sett en grushög eller kulle och undrat om det kan vara en gravhög eller gravfält. Då kan man få svar.

Arbetet med att digitalisera registreringen av fornlämningar har pågått sedan sent 80-tal och resulterat i det nationella fornminnesregistret Fornsök, som sköts av Riksantikvarieämbetet. Det innehåller landets alla kända fornlämningar (totalt 702 853!) och är ordnade sockenvis och sökbara.

Nu pågår en nylansering av det digitala registret.

– De som jobbar med arkeologi ska direkt kunna lägga in uppgifter och material i systemet. På befintliga fornlämningar ska det bli enklare att länka upp rapporter, böcker och kunskap, berättar Klas Lundkvist, ordförande i hembygdsföreningen i Upplands Väsby.

Arkivens dag

På lördag den 9 november hålls Arkivens dag runt om i landet, så även i Väsby. Under temat ”Gömt eller glömt" lyfter Arkivföreningen i Upplands Väsby tillsammans med kommunarkivet fram Fornsök.

– Registret är inte så känt av allmänheten Men det är inte bara markägare och byggföretag som inför markarbeten och byggprojekt behöver använda registret. Alla som rör sig ute i landskapet kan här kolla upp vad det är man stöter på för intressant, säger Klas Lundkvist.

Enligt Klas är registret ett bra sätt att tillfredsställa sin nyfikenhet.

– Man kanske har sett en grushög eller kulle och undrat om det kan vara en gravhög eller gravfält. Då kan man få svar.

Vad gör Väsby intressant ur ett fornminnesperspektiv?

– Hela södra Uppland är en gammal kulturbygd. Här i Väsby är det oerhört tätt med runstenar och totalt runt 1 200 fornlämningar. Gränslinjen mellan Sollentuna härad (Eds socken) och Vallentuna härad (Hammarby och Fresta socknar) var den då breda ån som går genom Väsby, säger Klas Lundkvist.

Arkivera mera

Göran Aronsson, ordförande i Arkivföreningen i Upplands Väsby, berättar att föreningens uppgift är att se till att Väsbys föreningar dokumenterar och sparar historiskt material.

– Det är viktigt att alla sorters föreningar arkiverar sin dokumentation i det kommunala arkivet. Om till exempel ordföranden i en förening trillar av pinn kan annars värdefull information försvinna. Vår uppgift är att se till att stimulera folk att arkivera, säger han.

Arkivens dag 9 november

Fornminnesregistret Fornsök presenteras i Messingens matsal mellan klockan 11 och 14.

Då kommer tre stationer med datorer att finnas på plats där man kan titta på fornlämningar i sin närhet. Hjälp finns att få för den osäkra!

Stockholm Direkt