Grannarnas överklagan till mark- och miljööverdomstolen avslås. Foto: Anna Rönnqvist

Grannar förlorar strid om avloppstunnel

Jätteprojektet att bygga en ny avloppstunnel från Bromma till Henriksdal kommer att prövas i högsta instans. Men endast på en punkt. Samtliga överklaganden från boende längs sträckan avslås.

  • Publicerad 10:19, 8 maj 2018

Stockholm vatten planerar stänga ner och riva Bromma reningsverk i Åkeshov och avloppsvattnet från hela Västerort ska i stället ledas till Henrikdals reningsverk i Sickla. Anledningen är att Stockholm behöver kunna ta hand om större mängder avloppsvatten och förbättra reningen.

Projektet har mötts av massiv kritik från boende längs sträckan, i Bromma och Hägersten, och planen har överklagats.

Grönt ljus för avloppstunnel under Mälaren

Efter att mark- och miljödomstolen gav tunnelbygget grönt ljus i januari drevs fallet vidare till högsta instans, Mark- och miljööverdomstolen.

Endast en punkt prövas

Nu på morgonen kom beskedet att överdomstolen kommer att pröva ärendet – men bara på en punkt.

Det gäller ett av villkoren i domen, som handlar om utsläppsmängden av fosfor, vilket Naturvårdsverket haft synpunkter på.

Inget annat överklagande kommer att prövas.

"Mark- och miljödomstolens avgörande står därför fast i dessa delar", står det i protokollet.

Ett steg närmare nya avloppstunneln

Tre miljarder dyrare att leda Västerorts avloppsvatten till Henriksdal