Granne. Alexander Rugland bor bara drygt 600 meter från den planerade täkten. I dag är han ofta ute i skogen och promenerar och grillar korv med sina barn. Foto: Elinor Karlin

Grannar kritiska till bergtäkt i Norrhall

I en av Vallentunas största sammanhängande skogar planeras nu en bergtäkt – planer som inte får stöd av kommunen. Förra veckan lämnade de in sitt utlåtande till mark- och miljödomstolen.

  • Publicerad 17:16, 27 jan 2020

I Norrhall, på gränsen mot Norrtälje, ligger ett vidsträckt område av tallmarkshällskog och myrmark. Här har man hittat häckande tjäder, rödlistad kungsfågel och fornlämningar. På den här platsen finns nu planer på att anlägga en bergtäkt, för att bryta och utvinna grus. Vilket också innebär att skog kommer att rensas bort och att berget sprängs bort. Något som har skapat oro bland grannarna.

– Det är svårt att förstå att de tänker sig att allt det här ska försvinna, säger Alexander Rugland, boende drygt 600 meter från den planerade täkten.

Han är ordförande i den nystartade föreningen Stoppa bergtäkt Norrhall Vallentuna som grundades i december. Men grannarnas resa började redan 2017, när de fick den första informationen från företaget och deras miljökonsulter.

– Vi har som lekmän tyckt att de har varit väldigt bristfälliga i sin utredning, och nu har det visat sig att de är det. Både Vallentuna och Norrtälje kommun har väldigt starka åsikter om att materialet är bristfälligt, säger Alexander Rugland.

Planer. Kartan som företaget skickat ut visar var de tänkt anlägga dammar för allt vatten som kommer omfördelas efter sprängningarna. Foto: Elinor Karlin

Provhål. Ett av tre borrhål som har gjorts i skogen för att mäta vattennivåer, alldeles för lite enligt den hydrolog som Alexander Rugland och föreningen har haft kontakt med. Foto: Elinor Karlin

Dåliga underlag

Företaget DKLBC ansökte om tillstånd i mark- och miljödomstolen under hösten 2019. I veckan var sista chansen för de olika parterna att komma med remissvar inför domstolens beslut. Vallentuna kommun är en av de som har fått lämna sin åsikt om planerna. Både förvaltningen och politiken är mycket kritiska till förslaget. Kommunen har reagerat på allt från bullerutredningar och trafiksäkerhet som följd av de ökade transporterna, till bristande vattenanalyser.

– Vi tycker att underlagen är alldeles för dåliga för att kunna ge ett jakande svar. Men huvudorsaken är att vi inte tycker att det är en lämplig plats. Vi tar redan ett regionalt ansvar med bergtäkten i Löt, säger kommunordförande Parisa Liljestrand (M).

Bra läge för täkt

Själva marken ägs av en privatperson som redan har skrivit ett avtal med DKLBC. Företagets vd, Johan Lennman, är till skillnad från kommunen mycket positiv till att anlägga täkten på den här platsen. Framförallt är det ett strategiskt läge med bra kommunikationer till norra Stockholm, dit materialet huvudsakligen kommer att fraktas.

– Men det är ju självklart att man kan vara kritisk till det här, det förstår vi också. Det är därför man tar det via miljödomstolen. Vi jobbar för att det ska störa så lite som möjligt, vi vet att relationer med grannarna är viktiga. Allt ska regleras, säger Johan Lennman.

Förhandlingen i mark- och miljödomstolen väntas hållas framåt sommaren.

Hällmarkstallskog. Marken klassificeras för höga naturvärlden av väldigt hög ålder. Här är tanken att det ska bli en 30 meter djup grop i berget. Foto: Elinor Karlin