Aktion. Genom namnlistor och jurister försöker Barbro Eriksson och Margareta Hellström ändra hur tunneln byggs. Foto: Hege Hellström

Grannar oroliga när tunnel grävs i Danderyd

Svenska kraftnät ska gräva en 13,4 meter lång tunnel under Danderyd, till Hammarby sjöstad – planer som väckt protester hos grannar.

  • Publicerad 11:27, 2 apr 2019

Svenska kraftnät vill borra en 13,4 kilometer lång kabeltunnel för starkström, fem meter i diameter, från Enebyberg i norr till Hammarby sjöstad i söder. Anledningen är att energiförsörjningen behöver säkras.

Kabeltunneln berör flera hundra enskilda fastighetsägare och bostadsrättsföreningar i Danderyd, Solna och Stockholm.

– Tunneln ska borras på 70-100 meters djup med en borrmetod som gör att stora mängder vatten kan komma att läcka in – precis som vid Hallandsåsen, säger Margareta Hellström som bor i ett av de hus som tunneln ska gå under.

Hon är en av de grannar som gått samman i rörelsen Rädda Stocksundet, som består av ett 60-tal fastighetsägare. Margareta Hellström understryker att de inte är kritiska mot att en ny kabeltunnel byggs – men vill att det görs med försiktighet.

De är bland annat kritiska mot metoden som Svenska kraftnät vill använda sig av, där vatten läcker in, och sprickorna sedan tätas med betong.

Ingegerd Bills på Svenska kraftnät menar att metoden är mycket vanlig.

– Det innebär att man trycker in cement i berget så att tillräcklig täthet uppnås. Det är en kostnadseffektiv, miljömässigt optimal och beprövad metod, skriver hon i ett mejl till Danderyds Nyheter.

Enligt Rädda Stocksundet kommer grundvattnet att sänkas med upp till sju meter.

– Bergvärmeanläggningar blir därmed obrukbara och risken för skred och sättningar är stor, säger Margareta Hellström.

Men enligt Ingegerd Bills står det i miljödomen för projektet att företaget inte får orsaka skadlig grundvattensänkning.

– För att säkra det finns kontrollprogram. I Danderyd mäter vi grundvattennivåer i omkring 100 mätpunkter för att säkra det. Risken för sättningar finns där byggnader står på lerjord. På såna platser gör vi mätningar före, under och efter byggnationen, skriver Ingegerd Bills.

En annan sak som bekymrar fastighetsägarna är hur avtalet är utformat. När avtalet omvandlas till ledningsrätt för all framtid innebär det att den som får skador på sitt hus vid borrning inte kan kräva ersättning efteråt. Svenska kraftnät ska också ha rätt till markytan i all framtid, enligt grannarna.

Hälften av de berörda har vägrat att skriva på avtalet, och andra som redan skrivit på har avträtt avtalet. De har vänt sig till en jurist.

– Vi är inte intresserade av ersättning utan att naturen ska få vara som den är, och att husen får vara. Varför i onödan förstöra bergvärmen i 50 hus, frågar sig Barbro Eriksson, även hon engagerad i frågan.

Sista chansen att ändra metoden för tunnelbygge är att påverka Lantmäteriet, där ärendet ligger nu.

– De ska pröva vilken metod som är den bästa. Man måste se det på lång sikt och ha miljötänk, även om det kostar några kronor extra, säger Margareta Hellström.

Stockholm Direkt