ÖVERKLAGAT. Staden har sagt ja till att bygga ett nytt gårdshus med 15 hyresrätter vid en fastighet på Birger Jarlsgatan. Grannar säger nej. Foto: ÅWL Arkitekter/Per Brandt

Grannar överklagar nya hyresrätter i City

Bygget av ett nytt gårdshus med 15 hyresrätter vid en fastighet på Birger Jarlsgatan har stött på patrull. En bostadsrättsförening har överklagat planerna.

  • Publicerad 12:00, 27 nov 2018

Tidigare i höstas gav stadsbyggnadsnämnden grönt ljus åt fastighetsägaren Vädurentio AB:s planer på att bygga ett nytt gårdshus vid Birger Jarlsgatan 101, trots en del kritik under processen från närboende. Gårdshuset på sex våningar ska ha 15 nya hyresrätter samt en terrass och en lokal för de nya grannarna att umgås i.

Omstritt gårdshus i Vasastan ska klubbas

Men nu har den intilliggande bostadsrättsföreningen Väduren 15 överklagat detaljplanen till mark- och miljödomstolen och menar bland annat att "det aktuella området är mest lämpat att brukas som gårdsmark".

Vidare hävdar de att staden inte har lyssnat på deras synpunkter om till exempel ändringarna i dagsljusförhållanden, höjden på gårdshuset och ökad störning för grannfastigheter under planprocessen. Enligt föreningen strider dessa omständigheter mot plan- och bygglagen.

LADDA NER VÅR APP Iphone eller Android

Bostadsrättsföreningen vänder sig också mot att det tänkta gårdshuset skulle kunna stoppa andra föreningar från att bygga liknande gårdshus.

"Det är särskilt alarmerande att förslaget innehåller fönster och balkonger som vetter mot Väduren 15. Detta medför att andra fastighetsägare, däribland Bostadsrättsföreningen Väduren 15, är förhindrade från att bygga gårdshus på sina fastigheter i framtiden", skriver de i sin överklagan.

Kritiserat förslag

Planerna på det nya gårshuset har ändrats under planprocessens gång. Efter samrådet sänkte bland annat staden totalhöjden med 2,5 meter och den översta våningen blev indragen. Men grannar i området har varit kritiska till planerna och menar att den nya byggnaden kommer att ge dem sämre ljusförhållanden och är rädda att störas av buller från terrassen.

Enligt tidigare motivering från stadsbyggnadskontoret så konstaterar de att gjorda dagsljusberäkningar visar att flera lägenheter inom den befintliga fastigheten hamnar ”under den rekommenderade nivån för nybyggnation”, men att det motsvarar den nivån det som gäller för flera lägenheter i kvarteret och ”stenstaden i stort”.

Gården är idag cirka 620 kvadratmeter och den nya byggrätten cirka 230. Gårdsytan minskas alltså till ungefär 390 kvadratmeter.