Den tänkta radhuslängan har överklagats av grannar. Foto: Metod arkitekter AB

Grannar överklagar omstridda radhus i Hökis

De 12 omstridda radhus som ska byggas i Hökarängen klubbades i september. Men nu vill grannar stoppa projektet och överklagar.

  • Publicerad 15:30, 26 nov 2018

Detaljplanen för de planerade radhusen på Kontoristvägen i Hökarängen fick ja av politikerna i stadsbyggnadsnämnden vid sammanträdet i september i år. Innan dess har turerna varit många. De från början planerade 90 bostäderna, vilket innefattade 71 lägenheter, blev efter flera tvister och omarbeten till de 12 radhus längs med Kontoristvägen som finns med i den detaljplan som klubbades definitivt i september i år.

90 bostäder blev 12 radhus i Hökarängen

Stadens ambition är att radhusen ska smälta in i befintlig bebyggelse och vara ett tillskott till den sammanhållna 40- och 50‐talsarkitekturen i Hökarängen. Radhusen ska anpassas efter terrängen och därmed göra så lite påverkan på naturmark som möjligt.

Men några grannar verkar tycka att staden har lyckats sådär i den ambitionen. Flera sakägare i form av närboende i området har nu skickat in överklagan till mark- och miljödomstolen. Grannarna pekar bland annat på försämrat ljusinsläpp, förfulad närmiljö och buller under byggtiden.

Vad händer nu?

Mark- och miljödomstolen ska nu gå igenom överklagan som kommit in och sedan meddela sin dom. Väljer de att tillstyrka grannarnas överklagan så upphävs detaljplanen.

Mark- och miljödomstolen är inte den högsta instansen, utan det går att överklaga deras dom till Mark- och miljööverdolmstolen. Men det krävs prövningstillstånd för att fallet ska tas upp där.

Nytt promenadrekord i Stockholm

Nyheter ✓Explosionsartad utveckling av folk som är ute och går ✓ Även stor ökning av cyklister Nya siffror från trafikkontoret visar att antalet personer som är ute och promenerar i Stockholm är högre än någonsin.söndag 21/4 9:00

Liljeholmskajen ska få utomhuspooler

Nyheter Stort allmänt bad för barn och vuxna Tre badbassänger fyllda med sjövatten – både för barn och vuxna – intill kajen. Marievik ska få stort allmänt hamnbad à la Helsingfors.fredag 19/4 10:00