Fälls. 80 träd ska fällas längs Björnsonsgatan. Bilden är en genrebild. Foto: Mikael Andersson

Grannar protesterar mot förtätningen i Blackeberg

Titt som tätt presenteras nya byggprojekt i Blackeberg. Men det är inte alla som gläds åt förtätningen.

  • Publicerad 14:43, 5 jul 2019

Facebookgruppen "Protest mot förtätningen av Blackeberg" hoppas få politiker och byggherrar att stoppa flera byggprojekt i området. Man menar att det är bättre att bygga nya områden istället för att förtäta befintliga.

– Vi förstår inte hur vårt samhälle och naturen ska klara av det här. Ser man över byggplanerna undrar man om det kommer bli en slags stenöken här. Det vi undrar är om det finns någon konsekvensanalys för den byggnadshastighet som finns, säger Cattis Bergqvist, en av medlemmarna.

Den 28 augusti ska gruppen framföra sina åsikter på samrådsmötet för de 420 bostäder som planeras byggas vid Blackebergsbacken/Blackebergsvägen.

– Vi kommer trycka på att Blackeberg ska klassas som riksintresse, staden i skogen är ursprungsidén, det ska vara nivåskillnader, bergknallar och gamla träd. Det finns även en historielöshet i hela projektet, säger Cattis Bergqvist.

"Stora intrång i naturen"

Även Skönhetsrådet är kritiska, då mot våningsantalet på de planerade byggnaderna på Blackebergsbacken. De skriver att bebyggelsen "medför stora intrång i Stockholms mest skyddsvärda natur utan att större allmänna värden tillskapas".

Skönhetsrådet anser också att de privata gårdarna riskerar bidra till en barriär mellan Blackeberg och Södra Ängby, istället för att skogspartierna som finns idag får fungera som öppna länkar.

Däremot ställer de sig positiva till bostäderna som planeras på Blackebergsvägen.

Skiss. Så här ser förslaget ut på några av bostäder som ska byggas på Blackebergsbacken, som Skönhetsrådet är kritiska mot. Foto: Nyréns

80 träd kommer fällas

Just nu fälls tallar längs Björnsonsgatan, en sorglig syn enligt flera lokalbor. Totalt är det 80 träd som ska fällas för att ge plats för 95 nya hyresrätter. Byggherre är Svenska Bostäder, och enligt Axel Ekström som är projektledare, gjorde en arborist en trädinventering innan detaljplanen klubbades.

– Ett yngre träd får generellt sett ett lägre bevarandevärde då det är lättare att ersätta, medan äldre träd har ett högre värde. Ungefär hälften av träden i trädinventeringen ska bevaras och möjliggör ett fortsatt djurliv i området, säger Axel Ekström.

När husen är byggda ska en del nya träd planteras på gårdarna, men hur många det blir är ännu inte bestämt.

Kommentarer från Facebook

I början av juni skrev vi en artikel om de 420 bostäderna på Blackebergsbacken/Blackebergsvägen. Här är några av läsarkommentarerna:

"Exploateringen tar aldrig slut, Blackeberg är så härligt just för de gröna områdenas skull, precis som arkitekterna tänkt sig från början."

"Så synd om småstadskänslan förstörs. Låt blackeberg få vara som det var tänkt från början."

"Fy vilken mardröm! Överallt denna exploatering som förstör Stockholm ännu mer. Vi måste stoppa detta!"

Visa merVisa mindre