Från vänster: Karl Hobiger, Per Olov Lindberg och Cerry Sandberg. ”Så vad är planer till för? Är dom bara till för oss andra laglydiga medborgare? Medan den som bryter rejält kan få godkänt om han bekostar kommunens planarbete?”, säger grannen Per-Olov Lindberg. Foto: Claudio Britos

Grannar rasar mot för stort villabygge

Villabygget i grannskapet i Segeltorp blev för högt och brett och dömdes ut av alla instanser. Men det revs aldrig. Efter tio år vill kommunen godkänna grannarnas hatobjekt – i efterhand.

  • Publicerad 11:32, 12 mar 2020

Den här historien börjar 2008 när en privatperson söker och beviljas bygglov för att bygga en villa på en tomt i Segeltorp. Området Jakobslund som hen bygger i är klassat som kulturhistoriskt värdefullt av kommunen bland annat på grund av att områdets radhus anses hålla hög arkitektonisk klass.

Det är dock tillåtet att bygga nytt, så länge man håller sig inom detaljplanens gränser. Det är där den här historien börjar knarra.

Byggherren bygger ett för högt hus, för hög mur, för många våningar och på en större yta av tomten än vad detaljplanen tillåter. När grannarna upptäcker det anmäler de saken. Men samtidigt som det blir en rättsprocess byggs villan klart.
I flera år krigar byggherren för att få sitt villabygge godkänt av alla möjliga domstolar, men får bara avslag efter avslag.

Villan är olaglig.

Missnöje bland grannar

Så hamnar vi i nutid. Efter att ha fått avslag i alla tänkbara instanser vänder sig byggherren till kommunen igen i början av 2019 och ansöker om planbesked för att helt enkelt ändra detaljplanen så att hans hus passar in i reglementet. Kommunstyrelsen gillar idén, en ny detaljplan tas fram och den senaste månaden, fram till den 17 februari 2020, har grannarna kunnat tycka till om den nya detaljplanen i ett samråd.

De är inte nöjda.

Foto: Claudio Britos

Foto: Claudio Britos

– Busarna gör som de vill, och kommunen verkar inte bry sig eller göra någonting åt det, säger Karl Hobiger, ordförande i Segeltorps villaägareförening.

Och de närmsta grannarna tycker också att huset i sig inte är det värsta, utan hur kommunen hanterat situationen.

– Först godkänner man ett bygglov, som å det grövsta bryter mot gällande plan. När sen bygglovet upphävs av länsstyrelsen, så gör man väsentligen ingenting under 10 år. Sen återkommer man plötsligt med ett planförslag, som skulle göra bygget tillåtligt, säger Per Olov Lindberg, som bor snett över gatan från huset.

”Man ska göra rätt”

Cerry Sandberg, som bor strax intill, håller med. Att grannen byggde en två meter hög mur vid tomtgränsen retar honom inte alls lika illa som överträdelserna av regler och principer.

– Man ska göra rätt, det är det det handlar om, säger han.

Men från kommunens håll menar man att situationen beror på att den lag som var gällande när huset byggdes var otydlig. Söker du bygglov i dag behöver den vinna laga kraft innan du börjar bygga, men förr fanns inte den lagen. Situationen är exceptionell, och troligtvis den enda i sitt slag i Huddinge kommun, enligt kommunalrådet Malin Danielsson (L).

–  Det är självklart inte så att man ska kunna bygga utöver vad bygglovet tillåter och sedan be om en ändring i detaljplanen. Men processen har varit lång och nu gör vi en prövning på grund av luckorna i lagstiftningen, säger hon.

– Vi har gjort tillsyn och utfärdat viten. Det har kommit in anmälningar och de har följts upp så det är inte så att kommunen inte har gjort någonting. Men nu har vi ett hus som står här som inte är förenligt med detaljplan och bygglov. Min förhoppning är att vi kommer till ett avslut.

Villabygget i det k-märkta grannskapet i Segeltorp blev för högt och brett och dömdes ut av alla instanser. Men det revs aldrig. Efter tio år vill kommunen godkänna grannarnas hatobjekt – i efterhand. Foto: Claudio Britos

Detta har hänt

2008 beviljades bygglovet, och byggarbetet började samma år. Under byggtiden uppmärksammades det att bygget inte följde lovet. Men fastighetsägaren byggde färdigt.

2009 överklagades bygglovet av en granne och det upphävdes av länsstyrelsen samma år.

2012 begärde fastighetsägaren skadestånd av kommunen eftersom bygglovet beviljades och sedan upphävdes. Det nekades i alla instanser.

2020 ska en ny detaljplan prövas.

Visa merVisa mindre