Utdragen process. Ett gårdshus med 24 hyresrätter på en innergård i Vasastan fick i mars grönt ljus från politikerna. Nu kommer grannar att överklaga beslutet till mark- och miljödomstolen. Foto: Sweco

Grannar upprörda efter beslut om gårdshus

Beslutet att låta bygga det omstridda femvåningshuset på en innergård i Vasastan upprör grannar i intilliggande fastigheter som kämpat mot bygget. Stadsbyggnadsborgarrådet Joakim Larsson (M) tillstår att förslaget inte är "optimalt".

  • Publicerad 11:03, 20 apr 2020

Det omstridda gårdshuset inom fastigheterna Nebulosan 32 och 33 vid Dalagatan/Västmannagatan har varit föremål för diskussion sedan det första förslaget lades fram 2016. Sedan dess har byggnaden sågats, bytt form och kapats till hälften.

Efter att flera gånger ha bordlagt ärendet gav stadsbyggnadsnämnden i slutet av mars grönt ljus till ett gårdshus, nu med 24 hyresrätter i en byggnad med fem våningar. Det ursprungliga förslaget innehöll 44.

Gårdsgrupp mobiliserar mot husbygge – igen

I ett särskilt uttalande som medföljer beslutet skriver majoriteten att man önskat att byggnaden hade kunnat uppföras intill befintlig bebyggelse men att stadsbyggnadskontoret utrett detta och att det skulle innebära för negativa konsekvenser. Vidare står det i uttalandet att man inte anser att förslaget är "optimalt".

– Man måste ta hänsyn till var man befinner sig i processen. Det har redan fattats en rad politiska beslut och staden har signalerat att man vill ha en byggnad på den här platsen. Att stoppa detta i det här skedet skulle se väldigt märkligt ut. Det har lagts ner mycket tid och resurser, säger stadsbyggnadsborgarrådet Joakim Larsson (M).

Grönt ljus för omstritt gårdshus i Vasastan

Sedan förslaget senast återremitterades till stadsbyggnadskontoret har byggnaden flyttats 2,6 meter söderut. Efter det har nämnden bordlagt ärendet flera gånger.

– Flytten ger mindre konsekvenser än det ursprungliga förslaget. Nu kommer vi inte längre. Hade jag kunnat backa bandet hade jag gärna sett en annan utveckling. Men det här tycker vi är acceptabelt, det blir inte bättre, säger Joakim Larsson (M).

Tycker du att projektet borde ha stoppats tidigare?

– Vår tidigare linje var ju att vi var emot ett gårdshus. Men då hade vi inte informationen om att gården behövde rivas upp. Bjälklagen behöver ändå rivas och hanteras, vilket också påverkar vårat beslut. Men jag har förståelse för att det finns irritation över att vi inte stoppar byggnaden, säger Joakim Larsson (M) och fortsätter:

– Det finns också ett ansvar hos oss som majoritet att ta ansvar för de beslut som har fattats av den tidigare majoriteten.

"Är djupt olyckligt"

En grupp grannar i intilliggande fastigheter som representerar hyresgäster och bostadsrättsföreningar runt gården har länge protesterat mot bygget.

– Det är djupt olyckligt att politikerna godtar ett bristfälligt förslag som de själva kallar "inte optimalt". Vi, som representerar ungefär 400 boende kring gården, har kommit med sakliga synpunkter som stadsbyggnadskontoret och politikerna inte lyssnat på. Bland annat gäller det skuggpåverkan på lägenheter vars enda fönster är mot gården, säger Henrik von Sydow.

Han ger inte mycket för att det skulle vara för sent för att slopa projektet.

– Att det i mars 2020 skulle ha varit ”oansvarigt av nämnden att stoppa processen i detta sena skede” beror på en senfärdig hantering i stadsbyggnadsnämnden. Det är deras oförmåga att fatta beslut som har gjort att det här bara skjutits upp. Jag tycker att det är oansvarigt av politikerna att inte stoppa planen, säger von Sydow och fortsätter:

– Hur kan man anta planen bara för att man vill vara konsekvent i en politisk process och inte stöta sig med byggbolag som lagt ner mycket pengar? Jag tycker att den demokratiska processen är svajig.

Än är inte sista ordet sagt. Nu kommer grannarna att överklaga beslutet till mark- och miljödomstolen.