Tumme upp. Nya tunnelbanan möts av positiva röster. Foto: Mostphotos

Grannarna positiva till Stockholms nya tunnelbana – endast ett fåtal är rädda

Alla nybyggen möts inte av missnöje och gnäll. Åtta av tio stockholmare som bor längs den framtida utbyggnaden av tunnelbanan är positiva. Men en liten del känner oro.

  • Publicerad 06:51, 3 feb 2016

Det är Förvaltningen för utbyggd tunnelbana, FUT, som gjort en omfattande attitydundersökning bland nära 3 400 stockholmare som bor utmed de nya spårdragningarna.

Resultatet ska redovisas för politikerna i landstinget inom kort men StockholmDirekt har granskat materialet i förväg.

För att göra en lång historia kort: En stor majoritet av de tillfrågade är positivt inställda till nya tunnelbanan och bara ett fåtal uppger att de känner oro inför den förändring av närområdet som ny tunnelbana innebär. Helhetsbilden är alltså en annan än den som tecknats kring enskilda stationer, exempelvis den i Sofia som mötts av oro i Sofo.

LÄS ÄVEN Gnället från Södermalm: Nya tunnelbanan förstör Sofo

På frågan ”vad är din personliga inställing till utbyggnad av tunnelbanan” svarar hela åtta av tio ”positiv”. Resultatet är nästintill identiskt för både Akalla-Barkarby, Arenastaden och Söderort-Nacka.

Bara sex procent av de tillfrågade känner oro för negativa konsekvenser för närområdet i och med ny tunnelbana. Oron kopplade till själva byggtiden är något större men även här uppger en majoritet att de känner sig trygga.

"De flesta gillar tunnelbana"

Enligt Emma Sahlman, kommunikatör på FUT, är det positiva resultatet väntat.

– Stämmer överens både med nollmätningen vi gjorde ett år tidigare och med vad vi möter när vi är ute och träffar folk. De flesta tycker att det är väldigt bra med mer tunnelbana! säger hon.

Enligt Emma Sahlman lär dock oron inför själva byggtiden öka något ju närmare själva byggstarten vi kommer.

Knappt hälften, 46 procent, uppger att de kommer att åka mer kollektivt till följd av utbyggnaden. Hur tolkar ni det?

– Eftersom undersökningen riktar sig till närboende missar vi ju dom som ännu inte flyttat in i ännu obyggda bostäder (det ska ju bli 78 000 totalt i nya tunnelbanans närområde). Det tror jag är en förklaring. Sedan är själva frågan lite lurig – om man redan idag åker kollektivt fem dagar i veckan, då kanske man inte kommer att åka ännu mer, men kanske byta från buss till tunnelbana. Det är förstås svårt att spekulera kring hur ens vardagsvanor ser ut om sex till tio år, säger Emma Sahlman.

I de öppna svar som beskriver en oro för vad som komma skall nämns saker som att tunnelbanan drar med sig knark, kriminalitet och allmänt stök medan de som är positiva skriver att ny tunnelbana är bra för kommunen och gör det lättare att pendla.

Ytterst få negativa

Även det är en bild som FUT känner igen sedan tidigare. Synen kan vara diametralt olika inom samma område.

– Totalt sett är det väldigt få, sex procent, som känner någon form av oro alls för den färdiga tunnelbanan. Det är viktigt att komma ihåg, säger Emma Sahlman.

Läs mer om nya tunnelbanan på nyatunnelbanan.sll.se

LÄS ÄVEN

Sågningen: Gör om t-baneutredningen

Fyra glashissar 70 meter under jord ska klara rusningen på nya t-banan

Enskedebor sågar nya tunnelbanan - långt att gå och svårt att ta sig till Söder

Gnället från Södermalm: "Nya tunnelbana förstör känslan i Sofo"

Fler röster om nya tunnelbanan

Om ny tunnelbana från Kungsträdgården till Nacka och Söderort

Positiva röster om utbyggnaden, tagna ur undersökningen

Bra alternativ till biltrafik

Bra att de som bor i Nacka som pendlar också kan utnyttja tunnelbanan.

Bra att slippa massa byten och tror det kommer gå snabbare att åka kommunalt.

Bra eftersom att biltrafiken inte fungerar så bra och då kan kollektiva trafiken fungera bättre.

Det är bra att undvika Slussen. Det finns mycket folk i Nacka och dess närhet.

Det är så trångt vid slussen att vi behöver bättre och snabbare kommunikationer.

För att det är bra mot miljön, det blir enklare att pendla och att vi får bort en del av den privata biltrafiken.

Vi måste öka det kollektiva resandet, vi måste förenkla och öka det. Mer spår bunden trafik. Det bidrar till minskat koldioxidutsläpp där med bättre miljö.

Minskar trafiken på Stadsgårdsleden. Man kan även bygga mer bostäder när det finns bättre kommunikation. Och det är bra för mig för att trycket minskar på röda och gröna linjen mellan slussen och T-centralen.

Mycket enklare för mig att till mig till jobbet.

Negativa röster

Tunnelbanan för med sig busliv.

Tunnelbanan tar med sig så mycket skit, bråk, slagsmål, fylla, festande

Den känns onödig, för att de stationer som finns idag fungerar mycket bra och många personer drabbas på grund av stationerna ska läggas ner.

Det blir mer problem med tunnelbanan. Man kommer att klottra på tunnelbanan.

Det finns en risk att vi får ut fler människor som är kriminella, de får lättare att komma hit ut.

Det fungerar bättre med bussar, det är ett trevligare färdesätt.

Tunnelbana drar med brottsligheter. Bussarna fungerar bra.

Därför att Nacka blir för tillgängligt för alla det blir lätt att ta sig dit, det kommer att dra mer sig mer kriminalitet droger osv.

Därför Nacka är inte för tunnelbana. Jag vill ej bo i tunnelbanaghetto.

Jag tycker inte att man skall borra och hålla på.

Akalla Barkarby station

Positiva röster

Jag åker hela tiden med bil och nu när tunnelbanestationerna kommer behöver jag inte göra det.

Barkarby är en vacker del av staden nu och behöver en tunnelbana. Slipper avgaser, mindre bilar. Bekvämt, praktisk, jättebra.

Det blir bättre kommunikationer, tillgång till bra anläggningar i Järfälla.

Det blir bättre och snabbare kommunikation mot stan.

Det blir bättre tillgänglighet speciellt om inte pendeln går.

Det blir bättre, för min man jobbar där och vi är nästan alltid där.

Det blir en smidigare väg att ta sig till köpcentret i Barkarby.

Det blir enkelt för alla att röra sig. Avstånden blir kortare.

Det blir enklare att resa med tåg och man behöver inte ta buss.

Negativa röster

Allt stök, ökad kriminalitet

Det drar till sig stök. Nu är det lugnt och skönt och det kommer bli stökigare med tunnelbana.

Det finns ju pendeltåg.

Det är stökigt med utbyggnaden.

Det är så mycket trafik som finns och bussarna fungerar varje minut, vi behöver inte slösa pengar på en ny tunnelbana.

Därför att det är en slutstation.

Jag bor precis ovanför och de kommer borra under mig.

Jag vill inte ha en tunnelbana ut hit eftersom att det kommer så mycket människor av olika slag hit.

Den kräver alldeles för stor utbyggnad av bostäder.

Det kommer att förstöra vår miljö, dålig miljöpåverkan.

Odenplan Arenastaden

Positiva

Bra transportmedel och det är bra att man bygger ihop statsdelar.

Bästa sättet att förflytta sig.

Bättre kollektivtrafik är i allmänhet jätteviktigt. Det är alldeles för mycket bilar som kör i Solna idag.

Bättre kollektivtrafik, bidrar till bättre klimat och färre bilar i centrum.

Bättre kommunikation och det blir smidigare och snabbare.

Bättre sammankoppling mellan Stockholm och Solna

Hoppas att det kommer leda till att priserna på bostäder i området stiger.

Ju mer kommunikation ju bättre samt att bostadspriserna förhoppningsvis kommer att öka i området i samband med tunnelbanebyggandet.

Skapar en bra linje till människorna i Stockholm.

Behövs mer effektiva transportmedel över lag och tunnelbanan är ett väldigt bra svar på detta.

Negativa röster

Tycker det är onödigt då det finns andra sätt att ta sig fram på.

Det finns redan kollektivtrafik till Solna. Jag får sprickor i taket utan att få ersättning. Jag förstår inte riktigt det politiska beslutet. Slöseri med skattemedel.

Bor där och blir störd.

Bygger pendeln och tunnelbanan på samma ställe.

De borde ha gjort det på en gång, inte riva upp allt.

Det blir bara två stationer och det känns som en osmart dragning.

Det finns redan kollektivtrafik till Solna. Jag får sprickor i taket utan att få ersättning. Jag förstår inte riktigt det politiska beslutet. Slöseri med skattemedel.

Det finns redan kommunikation dit.

De kommer att behöva riva upp Odenplan en gång till när de precis gjort det. Mycket kommer att evakueras. Dom har levt i byggkaos i flera år och nu kommer det bli ännu fler.

Jag åker sällan tunnelbana.

Visa merVisa mindre

Mer om undersökningen

Telefonintervjuer har genomförts med 3398 slumpmässigt utvalda personer, stratifierade inom elva geografiska områden baserade på postnummer. Intervjuerna har fördelats enligt följande utbyggnadsprojekt. Arenastaden (1057 intervjuer), Akalla och Barkarby (1171 stycken) och Nacka och Söderort (1170).

Datainsamlingen genomfördes under perioden 2 november - 1 december 2015.

Bakgrund: Förvaltningen för utbyggd tunnelbana, FUT, har i uppdrag att genomföra utbyggnad av Stockholms tunnelbana utifrån den så kallade Stockholmsöverenskommelsen 2013. Det innebär:

Utbyggnad av Blå linje från Akalla till Barkarby station

Utbyggnad av Blå linje från Kungsträdgården till Nacka och söderort

Utbyggnad av en ny Gul linje från Odenplan till Arenastaden

Utbyggnad av depåkapacitet

Visa merVisa mindre