Bevarad. Vårstavi var psykoterapeuten och konstnären Poul Bjerres hem och arbetsplats. Foto: Stefan Sundlin

Grödingebor mobiliserar i protest mot försäljning

Över 750 personer har skrivit under i protest mot att Vårstavi kan komma att säljas. På kommunfullmäktiges sammanträde ska listan lämnas över till politikerna.

  • Publicerad 17:40, 17 apr 2019

Vårstavi, huset där psykoterapeuten och konstnären Poul Bjerre bodde och verkade, ägs av en stiftelse, medan parken ägs av Botkyrka kommun.

Nu kan huset komma att säljas eftersom stiftelsen går back. Protesterna har varit starka i både Grödinge hembygdsförening och Poul Bjerresällskapet.

– Det vore en kulturskatt som skulle gå förlorad. Det är som om Poul Bjerre bara klivit ut ur huset, allting står kvar, säger Grödingebon Birgitta Mörk som är engagerad i båda föreningarna.

750 namn på protestlista

Föreningarna har nu samlat ihop runt 750 namnunderskrifter för att huset ska bevaras.

Protestlistan kommer de lämna över till kommunstyrelsens ordförande Ebba Östlin och kultur- och fritidsnämndens ordförande Robert Aslan när kommunfullmäktige sammanträder 25 april.

– Vi vill få stopp på försäljningsivern och istället sätta oss ner tillsammans med stiftelsen och kommunen och se hur vi gemensamt kan hitta en lösning. Vi från föreningslivet är beredda att kliva in och ta del av ansvaret. Vill man så är ingenting omöjligt, säger Birgitta Mörk.

Stiftelsen Vårstavi äger huset. Stiftelsen har också delat ut stependier till psykoterapeutisk forskning. För närvarande görs dock ingen utdelning eftersom ekonomin inte räcker till.

Poul Bjerresällskapet ordnar konferenser och föreläsningar i huset.