GRÖN. Solna stad får bara förnybar energi levererad till sig nästa år. Foto: Johanna Berglund/Direktpress

Grön el i Solna stad nästa år

Nästa år levereras bara grön el till Solna stad. Upphandlingen som blev klar i november innebär att stadens el ska komma från förnybara energikällor såsom vind, vatten, sol och biogas.

  • Publicerad 07:00, 17 nov 2016

Sedan 2013 har Energi Försäljning Sverige AB levererat el till Solna stad och Råsunda förstads AB. Avtalet löper ut vid årsskiftet och då tar en ny leverantör vid.

Upphandlingen vanns av Switch Nordic Green AB, som gav det lägsta anbudet och samtidigt erbjöd 100 procent förnybar el. Enligt ett pressmeddelande från Solna stad bidrog företagets tydliga rutiner för redovisning av elprissättningen till att de vann.

– Vår nya leverantör av elkraft redovisar tydligt de olika komponenterna i elkostnaderna vilket gör det enkelt för oss att följa prisutvecklingen, säger Jonas Löfgren, entreprenadupphandlare på tekniska förvaltningen.

Solna stad, Solna Vatten AB och Råsunda Förstads AB förbrukar årligen tillsammans ca 26 Gwh till en kostnad av ca 29,5 miljoner kronor.

Tack vare det nya avtalet och bytet av elkraftsleverantör kommer staden minska koldioxidutsläppet med drygt 8 800 000 kg i jämförelse med en konventionell elmix som också kan innehålla elkraft som producerats från fossila källor.

Den förnyelsebara elen ligger på samma prisnivå som övrig el på marknaden, vilket betyder att staden inte betalar mer för miljövänlig el.

Stockholm Direkt