Visionsskiss. Så här är strandpromenaden vid vattnet tänkt att se ut. Foto: Parks and Resorts AB

Gröna lunds utbyggnad får grönt ljus

På torsdag ska detaljplanen som möjliggör utbyggnaden av Gröna lund upp för beslut i stadsbyggnadnämnden. Men redan nu kan ordförande säga att den kommer klubbas – med eventuellt tillägg.

  • Publicerad 16:30, 28 jan 2020

Det har varit många vändor kring den nya detaljplanen för Djurgårdens nöjesfält. Överklaganden, synpunkter och korrigeringar vad gäller höjd på attraktioner och miljöpåverkan har gjort att det dragit ut på tiden.

Efter kritiken: Gröna Lund får inte bygga lika högt

Men på torsdag ska planen upp i stadsbyggnadsnämnden, där den enligt stadbyggnadsborgaråd Joakim Larsson (M), kommer klubbas.

– Det kommer gå igenom, säger han och fortsätter: 

– Genom den här planen kommer vi tillgängliggöra vattnet för Stockholmarna. Man kommer kunna återgå till att ha ett nöjesfält på parkeringsplatsen, som det varit tidigare. I samband med det får vi också en bit av ett kvarter som kommer på plats på Falkenbergsgatan. Det kommer bli mycket trivsammare.

Grönans utbyggnad får tummen upp

Som StockholmDirekt tidigare berättat innebär den nya detaljplanen att Gröna lunds nöjesfält kan byggas ut på Falkenbergsgatan, norr om Allmänna gränd, där det idag är parkeringsplatser.

Planerna innefattar även en strandpromenad i form av en brygga som kopplar samman hela strandkanten.

Längs hela Falkenbergsgatan kommer det bli små hus med djurgårdskaraktär som ramar in hela nöjesfältet och inrymmer verksamheter från nöjesfältet samt personalbostäder.

"Verksamheter öppna året runt"

Det finns också planer på särskilda direktiv från politikerna vad gäller Falkenbergsgatan.

– Vi vill betona att det är viktigt att Falkenbergsgatan har verksamheter i bottenvåningen som är öppna året runt, så det inte blir en tyst gata som är årtidsbaserad. Det är också viktigt att Falkenbergsgatans bebyggelse kommer på plats innan man påbörjar utbyggnaden av Gröna lund, för att skapa en stadsmässighet runt gatan, ge trygghet och fungera som bullerdämpare i närområdet, säger Joakim Larsson.

Beskedet: Så här vill Grönan bygga ut

Huruvida det kommer läggas till som tillägg till detaljplanen och exakt hur det kommer formuleras kan Joakim Larsson inte säga.

Vad gäller bygglovet, som är aktuellt först om flera år, har man valt att fatta det på politisk nivå istället för på delegation av tjänstemännen, som man vanligtvis gör.

– Det är mest att vi vill vara säkra på att det blir den höga kvalitet som ritningarna har visat på, även vad gäller strandpromenaden, och att det efterliknar de kvarter som vi ser i den historiska delen av Djurgården.