FLYTT. Grannarna Maria Sandström och Cinderella Larsson, här med Alva tre år, protesterade mot planerna på bygge i Solskensparken. Nu hamnar de planerade bostäderna istället i mer centrala delar av nya Tullinge. Foto: Claudio Britos/Sweco arkitekter

Grönare – och tätare – när Tullinge blir stad

Tullinge får mer grönområden i den nya detaljplanen som samhällsbyggnadsnämnden klubbade igenom i veckan. Men runt centrum ska det samtidigt bli tät stad. Totalt ska cirka 1600 bostäder byggas i den plan som nu lämnas över till kommunfullmäktige.

  • Publicerad 12:04, 24 okt 2019

Efter att 141 yttranden kommit in under samrådet har planen för nya Tullinge reviderats på olika sätt. Bland annat har de två flerfamiljshus som planerades i Solskensparken helt slopats.

En av de som är glada över ändringar i detaljplanen är Cinderella Larsson som tillsammans med grannen Maria Sandström samlade ihop en protestlista med 683 namn mot planerna i Solskensparken.

– Vi är superglada. Det känns jätteroligt att barnen får behålla parken och det är en vinst för hela Tullinge. Det visar att det lönar sig att engagera sig i sitt närområde och att man kan få politikerna att lyssna. Det visar att vi tillsammans kan ändra saker, säger Cinderella Larsson.

Hon tycker att även övriga delar av detaljplanen har utvecklats till det bättre.

– Det är bra att fler grönområden bevaras. Det var det som vi Tullingebor ville. Grönområdena behövs, vi behöver plats för barnen och en fin utemiljö, säger hon.

PROTEST. På grusplanen i Solskensparken planerades det för två hus med totalt 100 bostäder. Nu lämnas Solskensparken orörd och de planerade bostäderna hamnar i Tullinges mer centrala delar. Foto: Claudio Britos

STALIG VÄG BLIR STADSGATA. Huddingevägen ska kantas av träd och gröna zoner. Foto: Sweco arkitekter

GRÖN STAD. Så här ser skisserna över Tullinge centrum ut. Foto: Sweco arkitekter

Enligt den reviderade planen kommer de gröna platserna i centrum och Banslättsparken utvecklas och längst med delar av Huddingevägen ska en ny långsmal parkremsa anläggas. Planen föreslår också mer grönområden genom en stationspark, trädkantande gator och grönskande gårdar mellan de nya husen.

Byggs tätare i centrum

"Programmet har strävat efter att bevara Tullinges gröna inramning i så stor utsträckning som möjligt. Bebyggelsen är inte placerad på de gröna höjderna, utan i kanterna med ambitionen att spara så mycket naturmark som möjligt", står det i planförslaget.

Men det innebär också att det byggs tätare i de områden där det redan finns bebyggelse, framförallt i centrala Tullinge. De 100 bostäder som de två husen i Solskensparken skulle rymma kommer nu fördelas över de övriga förslagna bebyggelser.

Centrala Tullinge ska få en "levande stads- och gatumiljö" och Huddingevägen ska utformas som en stadsgata med entréer till bostäder och lokaler längst gatans norra sida.

I centrum kommer husen ligga på mellan fem och sex våningar, med en högre del som når nio våningar.

Målet om att 75 procent av de nya bostäderna skulle vara hyresrätter som tidigare nämnts i planen har nu justeras till att planprogrammet inte anger en exakt siffra för andelen hyresrätter.

Planen ska nu lämnas över till kommunfullmäktige för ett slutgiltiga beslutet.

Nya Tullinge kan ta form redan i år

Här är nya planerna för Tullinge centrum