Vill rädda. Lokalpolitikerna vill stoppa rivningen av panncentralen. Till höger Ewa Larsson (MP), ordförande i Skarpnäcks stadsdelsnämnd. Foto: Sacharias Källdén / Christoffer Röstlund Jonsson

Grönblå kör över tjänstemännen – öppnar för kulturhus i Björkhagen

Skarpnäcks stadsdelsförvaltning sa okej till förslaget att riva den gamla panncentralen i Björkhagens centrum för att ge plats för bostäder. Men de styrande politikerna säger stopp. I sitt förslag till remissvar vill den grönblå majoriteten i stadsdelsnämndem se till att rivningen inte blir av.

  • Publicerad 13:38, 25 apr 2019

Det är under torsdagens sammanträde i Skarpnäcks stadsdelsnämnd som politikerna ska ta beslut gällande byggandet av 90 lägenheter i Björkhagens centrium, vid Halmstadsvägen, som kommunalt ägda bostadsbolaget Svenska Bostäder vill genomföra. Remissvaret skickas sedan till kollegorna i stadsbyggnadsnämnden.

Tidningen har tidigare berättat att tjänstemännen på stadsdelsförvaltningen föreslår politikerna att ge tummen upp till bygget, som innefattar en rivning av den gamla panncentralen.

Stadsdelens krav för att riva panncentralen

Vi kan nu avslöja att den styrande grönblå majoriteten i Skarpnäcks stadsdelsnämnd bestämt sig för att gå emot det förslaget. Man skriver i sitt förslag till beslut att man "godkänner inriktning i föreslagen detaljplan" men med tre tillägg:

✓ Att fastigheten som föreslås rivas, ”den gamla panncentralen”, utgår ur förslaget och utreds för användning med anknytning till kultur, natur och annan lämplig verksamhet.

Att en dialog initieras kring utveckling av hela Björkhagens centrum för bostäder, arbetsplatser, samlingspunkter, kollektivtrafik och biologiska samband.

✓ Att åtgärder genomförs som ökar de ekologiska värdena i den grönkompensation som projektet genererar och att nya träd planteras om träd måste fällas.

Lokala bossen hoppfull

Stadsdelsnämndens ordförande Ewa Larsson (MP) menar att beslutet grundar sig i att man lyssnat på den efterfrågan som länge funnits bland boende i Björkhagen kring en gemensam plats, till exempel ett kulturhus som föreningen Björkhagens Hjärta driver, men även för verksamheter med annan inriktning.

– Jag har nu en god förhoppning om att stadsbyggnadsnämnden lyssnar på det lokala engagemanget och intresset, säger Ewa Larsson.

Det handlar inte om att stoppa några bostäder, menar Ewa Larsson.

– Vi lyfter ut panncentralen, som en del i hur vi vill utveckla den här detaljplanen. Dessutom är detta en av totalt sex planer för bostäder i Björkhagen som det nu arbetas med. Därför efterlyser vi också en samlad dialog om hela Björkhagen centrums utveckling.

Detaljplanen beräknas tas upp till beslut i stadsbyggnadsnämnden under fjärde kvartalet i år.

Här är Söderorts älskade skräddare

Nyheter Möt personerna bakom skrädderierna längs linje 17 De lokala butikerna kommer och går, men skräddarna består. Vi har träffat fyra skräddare längs linje 17, som alla är älskade i sina respektive områden.fredag 24/5 12:44

Melodybox hyresvärd hotas av saftiga viten

Nyheter ✔"Får rikta in oss på att ta in en annan hyresgäst" ✔Grönblåa sköt upp beslutet Staden hotar med stora viten om inte Melodybox lägger ner sin kulturverksamhet i Hökmossen. Fastighetsägaren är uppgiven: "Besviken på staden".fredag 24/5 9:06