Här visar miljö- och klimatborgarrådet Katarina Luhr (MP) hur artbevarande kan se ut Foto: Josefine Thureson Kämpe

Grönblåa lovar fler djur i Stockholm

Stadens ekologer får uppdraget att ta fram en tydligare strategi för hur djur- och växtarterna som finns här i stan ska bevaras. "Vi kan ta vårt ansvar för massutrotningen", säger miljö- och klimatborgarrådet Katarina Luhr (MP).

  • Publicerad 06:50, 13 nov 2018

I takt med att Stockholm bygger tvingas djur och växter anpassa sig till den förändrande stadsmiljön. Vissa arter trivs i en urban miljö medan andra får svårt att överleva.

Nu vill de grönblåa att det ska finnas en tydligare strategi för artbevaring och lägger en miljon kronor på detta i budgeten för 2019.

– Allt hänger ihop. Tar man bort en sak så påverkar det något annat. Det har tidigare varit otydligt hur staden ska jobba med den biologiska mångfalden, säger miljö- och klimatborgarrådet Katarina Luhr (MP).

Fem arter ska pekas ut

Nu få ekologerna i uppdrag att se över vilka arter vi har här i stan, peka ut fem arter som hotas och ta fram förslag på hur deras livsmiljöer kan stärkas.

LADDA NER VÅR APP Iphone eller Android

Arterna som Katarina Luhr (MP) tycker att stadens ska satsa extra på är bin, fladdermöss, rovfåglar, grodor och ek.

– Vi har till exempel mycket fladdermusarter i skogen vid Liljeholmskajen. Kan vi samarbeta med fastighetsägare och sätta upp fladdermusholkar på husfasader och takterrasser kan vi gynna deras livsmiljö, säger Luhr.

Stor dramatik när rovfågel fastnade på T-centralen

En annan sak som kan stärka djurens livsmiljöer är att bevara gamla träd som ofta är höga och bra boplatser för rovfåglar och insekter. Även fler fågelholkar i höga hus är bra då det har visat sig att rovfåglar lockas dit när boplatser på landsbygden försvinner.

Holkkarta och nya träd

Med en tydligare strategi kan också befintligt arbete i stadens miljö ses över så att det också gynnar djuren och växterna som finns där.

– Idag planterar vi träd, bygger parker och placerar ut blomsterurnor. Frågan är om vi kan göra det lite smartare? Kan vi till exempel plantera körsbärsträd istället för rönn för att gynna bina? Eller lämna gräspartier i parker där insekter kan vara?

Hon fick oväntat besök – av stirrande uggla

Katarina Luhrs idéer är många. Hon fortsätter ta upp exempel på åtgärder som till exempel att nyttja stadens lyktstolpar där man skulle kunna sätta upp en biplatta eller stenar, växter, mossa eller göra en holkkarta – en karta som visar var i stan det är större behov av vissa holkar.

LADDA NER VÅR APP Iphone eller Android

En annan del av arbetet handlar om att informera privatpersoner, fastighetsägare med flera om vad var och en av oss kan göra för att gynna djuren och växterna i vår omgivning.

– Att ha mycket olika djur har ett värde. Det handlar inte bara om att det är roligt att se djur i vardagen, vilket jag i och för sig också tycker, men att vi alla ska ha nytta av varann, säger Katarina Luhr (MP).

Skogens konung hälsade på i Skärholmen

Så kan du bidra till artbevaring

Sätt upp holkar för fåglar, ugglor och fladdermöss

Plantera blommor och växter, gärna sådana som blommar från vår till höst. T.ex. krokus, pärlhyacint och höstasker

Ha en bikupa eller biodling på tomten