Utskällt. Både remissinstanser och Spångabor kritiserade utfomningen av husen. Nu stoppas projektet helt av den grönblå majoriteten i stadsbyggnadsnämnden. Foto: Stockholms stad/Utopia

Grönblåa stoppar kritiserat husförslag i Spånga C

Förslaget om att bygga 40 lägenheter i skogspartiet mitt emot Svandammen i Spånga fick massiv kritik – både från Spångabor och remissinstanser. Nu stoppar de grönblå i stadsbyggnadsnämnden bygget helt.

  • Publicerad 17:29, 28 mar 2019

Förra veckan skrev vi om planerna på två flerbostadshus med totalt 40 lägenheter i Antons backe, även kallat Lillskogen, mitt emot Svandammen i Spånga.

Förslaget fick massiv kritik när det presenterades i fjol, ilskan bland Spångaborna märktes både på Facebook och genom den protestlista med 1012 namnunderskrifter som skickades in till stadsbyggnadskontoret.

En stor del av kritiken har handlat om att folk tycker att husen är fula.

Ärendet har varit ute på samråd och ikväll, torsdag, togs ärendet upp i stadsbyggnadsnämnden. Som vi berättade förra veckan var tjänstemännens förslag att husen borde ritas om.

Utskällt hus-förslag i Spånga C kan göras om

Sätter stopp

Men beslutet från den grönblå majoriteten blev istället att stoppa projektet helt.

– Lillskogen är ett mycket uppskattat grönområde i den kulturhistoriskt värdefulla miljön mellan Spånga centrum och Solhems villastad, säger Joakim Larsson (M), stadsbyggnadsborgarråd, i en skriftlig kommentar till StockholmDirekt/Spånga Tidning om beslutet.

Just de här husen stoppas alltså. Men majoriteten vill att fler bostäder byggs i Spånga.

– Vi har gett stadsbyggnadskontoret i uppdrag att hitta en alternativ placering i närområdet för projektet och då gärna med fler bostäder än det ursprungliga förslaget, skriver Joakim Larsson och fortsätter:

– Stockholms behov av fler bostäder är stort, likaså behovet av gröna inslag i stadsmiljön. Med vårt förslag vill vi möta båda dessa behov.

SE BILDERNA: Så blir nya bostäderna vid Svandammen

Hård kritik från boende mot nya husen i Spånga

Vi är Västerort

    Stockholm Direkt