Planen. Bällstaudde Bostadsutveckling AB har fått uppdraget att bygga de nya bostäderna vid Gärdesvägen som är tänkta att se ut så här. Foto: Berlinarkitekter

Grönt ljus för 100 nya lägenheter i Vallentuna centrum

De 100 nya lägenheterna som skulle stått inflyttningsklara i slutet av 2019 har inte börjat byggas än. Anledningen är att grannar har överklagat bygget. Nu har kommunen fått rätt.

  • Publicerad 11:59, 15 aug 2019

Förra sommaren röstade kommunfullmäktige igenom en ny detaljplan för Gärdesvägen i Vallentuna centrum. Planen möjliggör 100 nya lägenheter längs Gärdesvägen och Centralvägen, med kommersiella verksamheter i bottenplan och ett parkeringsgarage under jord.

30 hyresrätter byggs i centrum

Tanken var att bygget skulle sätta igång 2018 och att första inflyttningen skulle kunna ske i slutet av 2019. Men nu visar det sig att allt har försenats med minst ett år.

Flera grannar har överklagat den nya detaljplanen, vilket har gjort att kommunen behövt avvakta med ärendet är uppe i domstol.

Försämrad sikt

Grannarna skriver i sin överklagan att de nya husen innebär en väsentlig olägenhet för närboende i och med att utsikten mot kyrkan försvinner, att grönområdet försvinner, samt att de nya husen kommer skapa en känsla av instängdhet. Man tar även upp att husen är för höga i förhållande till de befintliga.

Den 11 april 2019 avslog mark- och miljödomstolen grannarnas överklagan, med motiveringen att "detaljplanen inte kommer medföra sådana betydande olägenheter att det finns skäl att upphäva den".

"Ett år fram bara i väntetid"

Grannarna överklagade beslutet till högsta instansen mark- och miljööverdomstolen – och för cirka en månad sen, den 17 juli, kom beslutet att de inte får prövningstillstånd.

Det betyder att den nya detaljplanen för Gärdesvägen vunnit laga kraft och att projektet kan fortsätta.

– Näste steg nu är att teckna det slutgiltiga avtalet om marken med byggaktören. Efter det kan man börja bygga, säger Olle Nordberg, projektchef för centrala Vallentuna.

Hur mycket försenat kommer det bli?

– Det är svårt att säga. Nu får vi sätta oss ner med byggaktören och se deras tidplanering, säger Olle Nordberg.

Planen för Gärdesvägen

100 nya hyres- och bostadsrätter i flerbostadshus

Ett mindre torgyta i korsningen Centralvägen/Gärdesvägen mellan de två huskropparna, som ansluter till Prästgårdsparken.

Underjordiskt parkeringsgarage

Visa merVisa mindre
Stockholm Direkt