omdebatterad byggnad. Här är huset som står på platsen i dag. Foto: arkivfoto:kevin wedin

Grönt ljus för kritiserat bygge vid Kevinge strand

Nu finns inga fler instanser att överklaga till för de grannar som är kritiska till bygget vid Kevinge strand. Därmed kan bygget påbörjas –  troligen redan i år.

  • Publicerad 16:11, 20 jan 2020

Många har varit kritiska till det planerade bygget av lägenheter vid golfbanan vid Kevinge strand. Några av kritikerna har drivit frågan ända till Mark- och miljööverdomstolen, som nu sagt sitt: domstolen prövar inte mark- och miljödomstolens beslut. På grund av detta är det fritt fram att börja bygga Skeppet 12, då beslutet har vunnit laga kraft.

– Jag är nöjd med det domslutet. Jag har inga kommentarer utöver det, säger Claës Breitholtz (M), ordförande i byggnadsnämnden.

Kommunen gör inget mer i ärendet förrän en bygglovsansökan kommit in.

– Vi avvaktar ansökan som nämnden sedan ska godkänna, säger David Grind, plan- och exploateringschef.

Enligt företaget Alm Equity, som planerar att bygga, kommer bygglovsansökan att lämnas in under andra kvartalet 2020. Byggstart blir i kvartal tre eller fyra samma år.

– Det känns jättebra att det händer någonting där. Det har stått tomt som kontor länge och vi har jobbat med det länge, säger Joakim Alm, vd på Alm Equity.

Byggplanerna har fått mycket kritik, hur ser du på det?

– Vi har haft en jättebra dialog och möten med de som varit kritiska. Vi har lyssnat in och justerat förslagen, jag tror alla känner sig väldigt nöjda med dialogen, säger Joakim Alm.

Men Anita Enflo, ordförande i Danderyds villaägareförening, håller inte med.

– Det tror jag inte är sant, säger Anita Enflo.

Hon är mycket kritisk till domen.

– Man blir ju förtvivlad. Det är en slarvigt skriven dom som visar att medborgare göre sig icke besvär, säger Anita Enflo.

Byggnaden som Danderydsborna krigar om

Två våningar mer - då ilsknar villagrannarna till

Nu ändras byggplanerna i Kevinge strand

Byggbråk vid Kevinge strand fortsätter

Stockholm Direkt