By. Småskaliga hus i gammaldags bymiljö är tanken med nästa del av Ormbacka. Visionsvy: Arkitektstudio Witte

Grönt ljus för nästa del av Ormbacka

Moderna hus i gammaldags bymiljö. Så kommer framtidens Ormbacka se ut, enligt den detaljplan som klubbades tidigare i veckan.

  • Publicerad 12:03, 23 okt 2019

För ett par år sedan flyttade grannarna in i den första etappen av Ormbacka i Skälby, och nu i veckan fick detaljplanen för den andra etappen tummen upp i Järfällas kommunfullmäktige.

Området ska byggas på andra sidan Växthusvägen, där Skalleberg handelsträdgård huserar, liksom bland annat en fårhage, Ormbacka torp och Järfällas äldsta transformator.

Platser som kommer att finnas kvar även i framtiden – men med betydligt fler grannar.

För där det i dag främst är ängsmark, ska det byggas runt 300 bostäder. Det blir småhus, radhus och kedjehus i upp till tre våningar, och mindre punkthus om max tre våningar.

– Vi har försökt hitta ett sätt att bygga en modern by. Ett småskaligt område som inte består av en villamatta, utan som påminner om traditionell bystruktur och och utgår från de värdefulla kulturmiljöer som finns i området, säger Emelie Grind, samhällsbyggnadsdirektör i Järfälla.

Tanken är också att de motionsspår som redan finns i krokarna ska upplevas tryggare när bostäderna tillkommer. Området kommer också att upplevas närmare pendeltåget och kommande tunnelbanan, när Veddesta industriområde blir bostadskvarter.

Torg och mindre vägar

I planerna finns också Ormbacka bytorg, där det ska finnas centrumverksamhet som kafé, restaurang och butik i bottenplan. Torget är tänkt att knyta samman området och den park som kommer finnas. Byggnationen mot torget ska bli punkthus, enligt planen, samt sammankopplade bostadshus med max tre våningar.

Planen möjliggör även förskola eller skola, liksom ett vårdboende och äldreboende. I nuläget är det dock inte klubbat att de planerna blir av. Området kommer utöver bilvägar med lägre hastighet att ha gång- och cykelbanor.

Innan spaden kan sättas i marken måste detaljplanen vinna laga kraft. Kommunen har ingått sex exploateringsavtal med företag som ska bygga på platsen, och Emelie Grind tror att markarbeten kan dra igång under 2020.

Nya gator. Gång- och cykelbanor planeras i området liksom plats för biltrafik, men någon genomfartsled kommer inte att finnas. Visionsvy: Arkitektstudio Witte

Stockholm Direkt