Till höger på bilden syns Barkarbystaden med kommande Barkarby college. Till vänster ska Veddestabron ansluta till Veddesta med ny underjordisk bussterminal och bostäder. Foto: Järfälla kommun

Grönt ljus för nya Veddestabron: "Hoppas på byggstart i år"

Den omdiskuterade Veddestabron stoppades av kommunen. Nu har Järfälla kommun och Trafikverket kommit överens om brons framtid - och hoppas på byggstart redan i år.

  • Publicerad 17:40, 2 mar 2016

Först var det sagt en 13 meter bred bro mellan Veddesta och Barkarbystaden som skulle stå klar 2017. Men i fjol drog Järfälla kommun i handbromsen för projektet.

– Vi behöver en bro som rymmer bil, cykel, gång och buss – det hade den aldrig klarat av. Den var felkonstruerad i planen, sade Claes Thunblad (S) då.

Omkring 30 miljoner beräknades det stoppade bygget att kosta. Nu har kommunen och samarbetspartnern Trafikverket kommit fram till en lösning. Som Järfälla Tidning tidigare skrivit blir bron istället 30 meter bred och ska rymma bilar, bussar, cyklister och gångtrafikanter.

– Det ska inte upplevas som en bro, utan snarare ett huvudstråk i stan. En stadsgata som sträcker sig från bebyggelsen i Barkarbystaden, över Mälarbanan och E18 och som sedan tar vid i Veddesta, säger Emelie Grind, samhällsbyggnadsdirektör på Järfälla kommun.

Betalat 50 miljoner hittills

Förhoppningen är nu att återuppta bygget av Veddestabron i år - och 2018, 2019 ska den stå klar.

På Barkarbystaden sidan ska bron ansluta till området kring Barkarby college. På andra sidan kommer nya Veddesta, med bostäder och kollektivtrafik.

– Det är tänkt att en gemensam biljetthall ska byggas underjord där de olika transportslagen möts, säger Emelie Grind.

Avtalet med Trafikverket blev klart strax innan jul. Då beslutades det också att Trafikverket står för brobygget medan kommunen ansvarar för påfarterna på båda sidor.

Hittills har Järfälla kommun betalat 50 miljoner kronor för bron och kommer att stå för 90 procent av de kostnader som tillkommer.

Parkeringshus

Men de hoppas samtidigt på att kunna dra in pengar på bygget, genom planerna på ett nytt parkeringsgarage på Barkarbystadensidan.

– Där det tidigare bara var en död yta under bron och som också riskerade att skapa otrygghet ser vi att vi kan få in 200 till 250 parkeringsplatser. Det kan lösa delar av behovet för kvarteret kring Barkarby college som blir stadskvarter med näringsliv, kontor, bostäder och eventuellt hotell, säger Emelie Grind.

Någon slutgiltig siffra för vad Veddestabron kommer att kosta är inte klar, men totalt har Järfälla bidragit med 275 miljoner kronor i breddningen av Mälarbanans spår - i vilket Veddestabron ingår. När bygget stoppades i fjol höjdes flera kritiska röster, men Emelie Grind menar att brobygget behöver få ta sin tid.

– Det här ska bli västra Storstockholms nav, då måste det vara attraktivt att vistas och stiga om här. Annars har man kastat bort investeringarna, om det inte befolkas som vi hoppas med besökande och resenärer, säger hon.

2011 antogs ett genomförande avtal mellan Järfälla kommun och Trafikverket om Mälarbanans utbyggnad. I det ingår Veddestabron. Men när tunnelbaneavtalet tillkom tillsammans med utökningen av antalet bostäder i Barkarbystaden till 18 000 ansåg man att den första bron inte räckte till. I fjol stoppades därför bygget. Under hösten 2015 har Järfälla och Trafikverket arbetat för att komma fram med ett nytt förslag, som nu får klartecken från politikerna i kommunen.

Stockholm Direkt