Utdragen process. Ett gårdshus med 24 hyresrätter på en innergård i Vasastan har nu fått grönt ljus från politikerna. Foto: Sweco

Grönt ljus för omstritt gårdshus i Vasastan

Det har sågats, bytt form, kapats till hälften och beslutet har bordlagts flera gånger om. Men nu har planerna på ett nytt hyresrättshus på en innergård i Vasastan klubbats igenom.

  • Publicerad 16:30, 25 mar 2020

Det är Probitas, som ägs av Immanuelskyrkans församling, som vill bygga nya hyresrätter på en innergård i kvarteret Nebulosan vid Dalagatan/Västmannagatan.

Planerna drogs igång redan 2016 och har stötts och blötts, ändrat form och minskat i antalet lägenheter med hälften. Nu är det 24 hyresrätter i ett fem våningars hus som gäller.

Förslagen genom åren har även kritiserats av såväl Skönhetsrådet som Stadsmuseet samtidigt som grannar har protesterat och politikerna tvekat.

Fortsatt oklart läge för kritiserat gårdshus

Den tidigare grönblåa majoriteten skickade tillbaka ett tidigare förslag då de ville att tjänstemännen skulle utreda om en flytt av huset kunde minska påverkan på omgivningen.

I höstas var förslaget ute på granskning, sedan huset flyttats 2,6 meter söderut, men kritiken från grannarna angående bland annat minskat solljus på gården, består enligt stadsbyggnadskontoret. Men tjänstemännen ger förslaget tummen upp.

"I den sammantagna bedömning anser stadsbyggnadskontoret att tillskapandet av ytterligare bostäder väger tyngre än de olägenheter som kan uppstå för närboende och verksamheter i kvarteret", skriver tjänstemännen bland annat i sitt förslag.

Tjänstemännen föreslog att detaljplanen skulle antas av politikerna i stadsbyggnadsnämnd i februari men då bordlades det på nytt.

Men nu har majoriteten i stadsbyggnadsnämnden, tillsammans med Socialdemokraterna sagt ja till den nya detaljplanen. Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet röstade för att avslå förslaget.

–  Vi hade önskat att den nya byggnaden hade kunnat få en placering närmare till befintlig bebyggelse men kan efter stadsbyggnadskontorets utredning konstatera att detta skulle medföra andra negativa konsekvenser. Vi fattade därför beslut i enlighet med kontorets tjänsteutlåtande, även om vi inte anser att det är optimalt, säger Joakim Larsson, (M), stadsbyggnadsborgarråd.

Nytt gårdshus

Ett nytt femvåningshus på innergården mellan fastigheterna Nebulosan 32 och 33. Enligt förslaget ska 24 nya hyresrätter, på mellan 36 till 58 kvm, ta plats i huset.

Enligt staden bebyggs cirka 20 procent av gården. Återstående 1300 kvadratmeter "bedöms som möjliga att utforma så att gården kan erbjuda möjligheter till rekreation även med föreslaget gårdshus ", enligt stadsbyggnadskontoret.