Större. Nya Elementars tillfälliga lokaler ska byggas ut och bli permanenta. Foto: Ellinor Prawitz

Grundskola i Bromma kan byggas ut – om sju år

Trycket är högt på Nya Elementar, och tillfälliga lokaler behöver bli till permanenta. Därför utreds det nu om skolan kan byggas ut.

  • Publicerad 11:26, 11 mar 2020

Det är ganska logiskt att de blir de äldre som får flytta.

Grundskolan Nya Elementar med årskurserna F-9 har sedan flera år tillbaka har skolan tagit in extra elever på grund av den platsbrist som finns i Bromma.

För att möjliggöra det har tre tillfälliga lokaler placerats på skolgården, med tidsbegränsade bygglov.

Så ska matsalskrisen på Nya Elementar lösas

Ny detaljplan behövs

Men lokalerna behöver ersättas med permanenta, vilket innebär att det krävs både om- och utbyggnad av både lokalerna och matsalen. Det krävs även en ny detaljplan.

Om detta inte görs menar utbildningsförvaltningen att skolans elevkapacitet minskar med 240 platser.

Rektor Mikael Odin är positiv till att skolan byggs ut, men menar att tanken inte är att den ska rymma ännu fler elever.

– När jag började 2015 fanns det 822 elever, idag har vi 1150 stycken. De signaler jag har fått är att den kapacitet vi har utökat till nu är den kapacitet som den nya skolan ska rymma, det ska alltså inte bli en utökning av elever, säger Mikael Odin.

Förslaget är alltså att lokalerna byggs ut, och ett första utredningsarbete har redan startat. Men nu visar det sig att utredningskostnaderna ser ut att bli dyrare än vanligt. Kostnadsgränsen för ett utredningsarbete går på fem miljoner kronor, men stadens fastighetsförvaltare Sisabs offert för utredningen uppgår till 6,4 miljoner.

– Det handlar om indexökningar som allt annat idag, så det finns inget särskilt svar på varför det har gått upp. Men med tanke på grundsärskolan som finns lägger man särskild vikt på att undersöka möjligheterna att tillgänglighetsanpassa lokalerna, säger Isabel Smedberg-Palmqvist (L), skolborgarråd.

I utredningsförslaget står det även att staden vill se över möjligheten att bygga en ny idrottshall på skolans område.

Byggs om. Tre paviljonger på skolgården ska byggas om. Foto: Ella Söderberg

Behöver evakueras

Tanken är att allt ska stå klart 2029, och skolans elever kommer delvis att behöva evakueras med start hösten 2027. Det är dock för tidigt att säga hur många elever det rör sig om och vart de ska flytta.

– Vi vet inte ännu utan får ta en sak i taget. Men generellt tänker vi att grundsärskolan och de yngre barnen ska man inte flytta på, utan det är ganska logiskt att de blir de äldre som får flytta, säger Mikael Odin.

Totalt förväntas projektet kosta 230 miljoner kronor.

Ärendet ska upp i utbildningsnämnden den 12 mars.