Illustrationsplan. Bilden visar ett förslag på upprustningen av Gula gången och torget. Torget utformas så att det blir en öppen och tillgänglig yta. Det får en ny markbeläggning, nya träd, varierade sittplatser och belysning. Foto: ÅF

Gula gången rustas för 20 miljoner

Gula gången i Flemingsberg har länge upplevts som mörk och otrygg. Nu ska kommunen rusta upp stråket och torget vid kyrkan med nya träd och växter, bänkar och belysning.

  • Publicerad 14:44, 12 sep 2019

Huddinge kommun vill satsa 20 miljoner på att rusta upp Gula gången i Flemingsberg, den gång- och cykelväg som går från torget vid kyrkan förbi fotbollsplanen och skolan mot östra Grantorp.

”Äntligen! Det är ett viktigt stråk där det rör sig mycket människor och som idag upplevs som otryggt, dåligt upplyst och allmänt eftersatt. Därför har vi pekat ut det som ett viktigt parkstråk som sa rustas upp i bland annat vårt parkprogram. Tanken är att tydliggöra att stråket är till för gång- och cykeltrafik (finns en del problem med att bilar kör här trots att det inte är tillåtet)”, skriver Malin Danielsson (L), ordförande i kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskottet, till HuddingeDirekt.

I veckan fattade utskottet ett genomförandebeslut för att kunna börja leta efter entreprenörer som kan utföra jobbet. Nästa vecka fattar kommunstyrelsen det slutgiltiga beslutet.

Flyttar "Fredens rike"

Både torget och gången ska rustas upp med ny markbeläggning, belysning, träd, växter, långbord och parkbänkar. Planen är också att flytta djurskulpturerna som kallas Fredens rike längre österut på torget.

Den exakta tidsplanen är ännu inte spikad, men målet är att bli klara med arbetet till hösten 2020.

Bilden visar det framtida gångstråket med en dubbelsidig allé av blommande fågelbär. Foto: ÅF