ORO. Pingstkyrkans Manuel Henriquez är orolig för vad Gula linjens utbyggnad innebär för kyrkans framtidsplaner. Foto: Leif Oldenburg

Gula Linjen: Pingstkyrkan har fel

Pingstkyrkan i Solna har missförstått tunnelbaneutbyggnaden. Församlingen oroar sig i onödan. Det hävdar representanter för Gula Linjen med anledning av kyrkans protester mot en planerad servicetunnel.

  • Publicerad 06:42, 11 okt 2018

I förra veckan skrev Vi i Solna om Gula linjens servicetunnel som ska löpa under jord vid Dalvägen. Arbetet påbörjas nästa år. Runt servicetunneln finns en servicezon med restriktioner.

Pingstkyrkan anser att tunneln med sin skyddszon sätter stopp för alla framtida planer på renovering av kyrkan. Dessutom minskar markvärdet eftersom skyddszonen hindrar djupare grundarbeten, anser kyrkan. Liknande tomter efter Råsundavägen har sålts för 50 miljoner kronor eller mer.

– Någon gång i framtiden vill vi kanske sälja marken och bygga nytt någon annanstans. Men vem vill köpa mark som inte är värd någonting? undrade Manuel Henriquez, pastor och styrelseordförande i församlingen, i förra veckans tidning.

Inget byggstopp

Nu slår företrädare för Gula linjen tillbaka. Att Pingstkyrkans mark hamnar inom tunnelbanans skyddszon betyder absolut inte ett totalt byggstopp enligt Emma Sahlman, pressansvarig på landstingets förvaltning för utbyggd tunnelbana.

– Däremot innebär det att den som planerar byggarbeten inom skyddszonen måste kontakta landstinget för att få klartecken. Jag kan knappast tänka mig att skyddszonen hindrar en renovering av kyrkans lokaler, säger hon.

Dessutom påpekar hon att själva servicetunneln kommer passera en liten del kyrkans mark – och inte under själva kyrkan.

– Tunneln passera det yttersta hörnet av tomten. Däremot sträcker sig skyddszonen längre in på kyrkans mark.

Ersättning

Där tunnelbaneutbyggnaden inkräktar så mycket att det medför ekonomiska förluster för fastighetsägaren kan det enligt Emma Sahlman bli aktuellt med ersättning enligt expropriationsslagen.

En eventuell ersättning blir aktuell först när järnvägsplanen vunnit laga kraft. Den fastställs troligtvis av Trafikverket under första halvåret 2019 och kan överklagas.

Nya tunnelbanan stoppar Pingstkyrkan

MER Gula linjen

Gula linjen mellan Odenplan och Arenastaden beräknas ta cirka sex år att bygga med stationer i Hagastaden, Södra Hagalund och Arenastaden. Byggstarten är planerad till 2019.

Trafikverket upprättar en järnvägsplan för själva tunnelbanesträckningen. För närområdet ansvar kommunen genom detaljplaner.

Järnvägsplanen och detaljplanerna måste överensstämma.

Stockholm Direkt