"E4:an". Elever kallar cykelvägen förbi Enskedehallen och Värmdö gymnasium för E4:an. Cirka 3 000 cyklister passerar där varje dag. Foto: Claudio Britos

Gullmars olycksdrabbade cykelbana byggs om

Nu ska gång- och cykelvägen utanför Enskedehallen vid Gullmarsplan byggas om. Varje dag passerar hundratals elever där och det har skett flera olyckor.

  • Publicerad 11:10, 12 jun 2020

Gång- och cykelvägen som går förbi Enskedehallen och Värmdö gymnasium är trafikfarlig på flera sätt. Cirka 3 000 cyklister passerar där varje dag och trots att banan bara är tre meter bred är den dubbelriktad och ska även ha plats för fotgängare. Det är också dålig belysning och dålig sikt på flera ställen, enligt staden.

Dessutom måste hundratals elever gå över cykelbanan varje dag för att ta sig till och från Årstaskolans högstadium och Värmdö gymnasium. Kvällstid är det besökare till Enskedehallen som måste gå över. De senaste fem åren har det skett 13 olyckor på cykelbanan, i eller i närheten av tunneln vid Enskedehallen, cirka en tredjedel av dem involverade fotgängare.

Nu ska en sträcka på 400 meter, från tunneln under Skanstullsbron till Gullmarsvägen-Simlångsvägen i Årsta byggas om och breddas. Banan breddas till drygt sex meter och på tre ställen – vid skolorna och Enskedehallen – gör man också övergångsställen över cykelbanan och belysningen ses över längs hela sträckan.  

Finns inte en risk med obevakade övergångsställen, att cyklister inte stannar?  

– Tidigare har det inte funnits några övergångsställen alls här och dessutom varit smalt. Då har det lätt blivit konflikter mellan gående och cyklister. Genom övergångsställen blir det tydligare vad som gäller för både gående och cyklister, det är bättre än dagens oreglerade lösning, säger trafikborgarråd Daniel Helldén (MP).   

Projektet är en del av en större investering som görs i gång- och cykelvägar i staden. Men, ombyggnationen kommer att ta två år. Inte förrän sommaren 2022 ska den nya gång- och cykelbanan vara klar.

– Trafikkontoret har ändrat hur man bedömer risker och osäkerheter både gällande tid och ekonomi senaste året. Det betyder att det finns större marginaler i projekten än tidigare. Det förväntas leda till att de håller både tidplan och budget bättre, säger Christian Valtersson, pressekreterare hos MP i Stockholm som en förklaring till tidplanen.