Trångt. Hösten 2020 blir förskolebarnen på Gustav Vasaskolan 20 fler än tidigare år. Nu renoveras matsalen för att hantera trycket. Foto: Josefine Thureson Kämpe

Gustav Vasaskolans matsal får uppfräschning

Ett för litet kök riskerade att tvinga bort en hel årskurs från Gustav Vasaskolan. Nu gör kommunen i stället anpassningar för att hantera tillökningen av elever.

  • Publicerad 11:37, 11 maj 2020

Köket har för liten kapacitet för alla elever på skolan.

Matsal och kök i Gustav Vasaskolan var underdimensionerade för att klara av alla elever i höst och årskurs sex riskerade att få flytta. Sexornas flytt stoppades – men problemet med den lilla köket kvarstår. Nu har kommunen beställt en mindre renovering för att kunna hantera höstens nya förskolebarn. 

Förslaget: Ta bort årskurs sex från två Vallentunaskolor

– Köket har för liten kapacitet för alla elever på skolan och i med att det att det blir fler elever än någonsin behöver något göras för att underlätta, säger Lisa Dahlman, samordnare på barn och ungdomsförvaltningen.

Startade namninsamling

Till hösten beräknas ett 20-tal extra elever börja på skolan, som redan rymmer runt 250 elever. Det var i december 2019 som barn- och ungdomsnämnden i Vallentuna kommun diskuterade en eventuell flytt av årskurs 6, inför hösten 2020. Förslaget väckte stora protester från föräldrarna till de berörda skolbarnen, vilket ledde till en namninsamling mot flytten. Men barn- och ungdomsnämnden återremitterade förslaget för vidare utredning och sexorna blir alltså kvar på Gustav Vasaskolan minst ett läsår till. 

Femteklassarna i Kårsta och Lindholmen får gå kvar i höst

– Skolan har också gjort korrigeringar och schemaändringar för att det ska fungera. De har spridit ut lunchen över en längre period, och så tittar vi på andra lösningar för mellanmålet. Det kanske kan serveras på andra ställen än i matsalen för att kunna avlasta köket, säger Lisa Dahlman. 

Nytt möblemang

Det pentry som nu finns i matsalen ska byggas om och utrustas med restaurangkylar för att avlasta köket. Med hjälp av en serveringsdisk i matsalen ska eleverna kunna ta mat från flera håll – och resten av matsalen ska nu få helt nya möbler.

– Det är egentligen bara mindre renoveringar som ska göras, säger Lisa Dahlman.

Turerna kring Gustav Vasaskolan

I december 2019 fick föräldrar till barn på Gustav Vasaskolan i Lindholmen information om att kommunen ville plocka bort årskurs sex för att göra plats för fler förskolebarn.

Föräldrarna protesterade, till stor del mot de ändrade förutsättningarna i skolvalet som det skulle innebära.

På barn- och ungdomsnämndens sammanträde den 17 december beslutade man att förslaget om att ta bort årskurs sex på Gustav Vasaskolan återemitteras och ska utredas mer.

Visa merVisa mindre
Stockholm Direkt