Jensen gymnasium internationella får kritik från Skolinspektionen. Foto: Mimmi Epstein

Gymnasieskola i Vasastan riskerar vite

Stök på lektionerna och nedsättande kommentarer om etnicitet och sexuell läggning. Skolinspektionen riktar allvarlig kritik mot Jensens gymnasium i Vasastan och har delat ut ett föreläggande med vite. Men skolan har överklagat myndighetens beslut till förvaltningsrätten.

  • Publicerad 09:50, 9 jan 2019

I juni beslutade Skolinspektionen, efter en riktad tillsyn, att Jensen gymnasium internationella på Tulegatan var tvungen att vidta åtgärder för att komma tillrätta med brister inom lärarnas bedömning och betygssättning samt tryggheten och studieron bland eleverna.

Enligt Skolinspektionen har det skett kränkande behandling mellan elever på skolan.

"Det förekommer exempel på att elever pratar högt, kastar saker, går runt i klassrummet och spelar musik under lektionen, utan att lärare lyckas komma tillrätta med problemen. I vissa klasser har detta pågått under flera terminer. Detta gör det svårare för eleverna att kunna koncentrera sig på skolarbetet och därmed riskerar eleverna även att inte nå så långt om möjligt. Då det ofta förekommer grovt språk så som nedsättande ord om kön, etnicitet och sexuell läggning föreligger också en otrygg miljö" står det bland annat i beslutet.

LADDA NER VÅR APP Iphone eller Android

Efter ett uppföljningsbesök i oktober konstaterade Skolinspektionen att det inte längre fanns brister inom området bedömning och betygsättning. Däremot fick skolan ett föreläggande om vite på 550 000 kronor eftersom myndigheten ansåg att elever fortfarande tillåts kränka varandra och att studieron är för dålig. Senast den 1 april 2019 ska skolan ha kommit tillrätta med problemen, annars måste man betala.

Jensen gymnasium internationella har valt att överklaga Skolinspektionens senaste beslut till förvaltningsrätten. Man ifrågasätter myndighetens tillvägagångssätt och metod vid uppföljningsbesöket och menar att det är ett för tunt underlag. Skolan reagerar bland annat på att man pratat med så få elever, 16 av 250, varav 10 var negativa.

Friskola på Södermalm riskerar höga böter

Det tycker man inte motiverar "en så drastisk åtgärd som vitesföreläggande".

Vidare skriver skolan att man tycker att lektionsbesök hade varit ett "självklart inslag" i en tillsyn som gäller trygghet och studiero och att tiden mellan den riktade tillsynen och uppföljningen var för kort för att komma fram till att en verksamhet ska få föreläggande vid vite. I skoltid räknat var den cirka två månader.

– Vi har vidtagit en mängd åtgärder under hösten och vi fortsätter intensivt under våren. I vår senaste trygghetsenkät i december gav eleverna betyget 4/5 på trygghet samt 80 procent uppger studiero på lektionerna. Det är ett fåtal klasser i åk 2 och 3 som har ett missnöje, vi fokuserar våra insatser där, skriver Anna Wiger Jensen, affärsområdeschef för Jensen gymnasium i ett mejl till Vi i Vasastan.

De här åtgärderna har Jensen gjort enligt skolan

Ur mejl från Anna Wiger Jensen:

Hög vuxennärvaro i allmänna ytor

Samsyn kring kränkningar och språkbruk i kollegiet

Pass i varje klass kring språkbruk med förstelärare i svenska

Täta lektionsbesök från skolledning med individuell återkoppling till lärare och disciplinära åtgärder och samtal med elever.

Avveckling av några lärare som ej klarat studiero och trygghet

Fokus likabehandling, värdegrund, studiero i klasser med problematik

Rekrytering av en elevvärd som kan öka trygghet, trivsel och motverka kränkande behandling är en åtgärd vi jobbar med just nu