Panncentralen i Visättra och Ungzon i Flemingsberg ska efter sommaren flytta ihop till nya lokaler i Flemingshallen i Flemingsbergsdalen. Foto: Sara Ringström

Gymnasieungdomar portas från fritidsgårdarna

Huddinge kommun sänker den övre åldersgränsen på fritidsgårdarna från 19 till 16 år. "Vi ser allt tydligare att högstadie- respektive gymnasieungdomar har olika behov", säger kommunens ungdomschef.

  • Publicerad 14:00, 27 jun 2019

Fritidsgårdarna är i dag till för dem som är mellan 13 och 19 år. Men från och med den 20 augusti kommer fritidsgårdarna endast att gälla högstadieungdomar, alltså dem mellan 13 och 16 år.

Varför görs det här?

– Alla erfarna fritidsledare vet att det är väldigt svårt att blanda högstadie- och gymnasieungdomar. Högstadiet är en utvecklingsfas som handlar mycket om identitet, att hitta sin självständighet från familjen och att man söker sin kompisgrupp. Gymnasiet är mer allvarligt och inte lika lekfullt. Tidigare har vi inte kunnat ge gymnasieungdomarna de insatser de behöver för att vara rustade för framtiden, säger Anna Maria Bergman, verksamhetschef för ungdom på kultur- och fritidsförvaltningen.

Genom den nya åldersgränsen kommer kommunens huvudfokus att läggas på högstadieungdomar. 

– I Skogås har vi jobbat så här ganska länge. Torget har hand om högstadieungdomar och Slussen gymnasieungdomar. I Slussen handlar det mycket om vuxenblivande, att skriva cv, göra läxor eller plugga till körkort. 

Slussen har öppet tre timmar tre kvällar i veckan. Liknande verksamheter kommer att öppnas upp i Flemingsberg och Vårby i höst. Andra kommundelar kommer inte att ersättas med en fysisk fritidsgård för gymnasieungdomar. 

Schemalagda aktiviteter

– Det är ovanligt att gymnasieungdomar i Segeltorp är på fritidsgården. Där brukar man få andra intressen och rikta sig mer utåt. Där vi vet att här behöver vi satsa extra är Vårby och Flemingsberg, säger hon. 

Fritidsgårdarna i Flemingsberg och Visättra ska flytta ihop i gemensamma lokaler i Fleminghallen i höst. Två kvällar i veckan ska gymnasieungdomarna få en särskild lokal där.

– I Vårby diskuterar vi fortfarande vad som är det bästa alternativet, säger Anna Maria Bergman.

De fysiska fritidsgårdarna ska i stället i hög utsträckning ersättas av schemalagda aktiviteter. Exakt vilka aktiviteter ska bestämmas i dialog med gymnasieungdomarna. Personal från kultur- och fritidsförvaltningen ska tillsammans med förebyggarteamet ut till skolorna för att rådfråga ungdomarna själva om vad de behöver. Det kan till exempel röra sig om hur man söker jobb, hur man öppnar konto på en bank eller hjälp att hitta meningsfulla fritidssysslor, berättar Anna Maria Bergman.

– Det här ju låter jättetråkigt, det förstår jag. Utmaningen är att göra det här kul. Vi ska försöka göra mer grejer som när vi nu till exempel tar Cherrie till Vårby. Kanske kan vi satsa på att bjuda in en jättecool föreläsare till Huddinge gymnasiums aula och bjuda in alla gymnasieungdomar.

I områden som Flemingsberg och Vårby där många bor trångt och inte lika många är en del av till exempel en idrottsförening, finns det inte risker med att porta dem från fritidsgården?

– Jag tänker att det är vårt uppdrag att lotsa dem till olika aktiviteter. VI har möjlighet att stödja föreningsdriven verksamhet när vi ser ett sådant behov.