Underhållsfritt. Hjälstaviken är Enköpings mest besökta naturreservat. Foto: Elina Sundström

Halverad budget slår hårt mot lokala naturreservat

Länsstyrelsens budget för att sköta naturreservat och naturvårdsarbeten mer än halveras. – Primärt i Enköping är det naturreservaten som påverkas, säger Lennart Nordvarg, chef för miljöavdelningen på Länsstyrelsen Uppsala län.

  • Publicerad 12:17, 1 feb 2019

Den nya budgeten som röstades igenom i riksdagen förra året slår hårt mot den lokala naturvården. Redan när budgeten antogs så stod det klart att landets länsstyrelsen skulle få mindre medel 2019. Nu har länstyrelsen i Uppsala län fått svar från Naturvårdsverket – för länet innebär det att budgeten halveras.

– Vi konstaterar att vi får hälften så mycket pengar för naturvårdsarbete som vi fick 2018. Med den nya budgeten blir det en utmaning att nå miljömålen och leva upp till internationella överenskommelser, säger Lennart Nordvarg, chef för miljöavdelningen på Länsstyrelsen Uppsala län.

Pengarna som används för att sköta naturreservat, bevara hotade arter och förvalta rovdjur med mera, minskas från 21 miljoner per år till knappt 12 miljoner kronor. Budgeten för att lösa in mark vid bildande av naturreservat mer än halveras, från 35 miljoner till 15 miljoner kronor. Även medlen för miljötillsyn minskar.

Hur påverkas Enköping?

– Primärt i Enköping är det naturreservaten som påverkas. Om vi tar Hjälstaviken som ett exempel så kommer vi inte att kunna utföra naturvårdande åtgärder i samma utsträckning som tidigare, säger Lennart Nordvarg, och preciserar sig:

– Det kan till exempel också handla om uteblivna renoveringar och underhåll. Okej, skulle ett fågeltorn vara i ett sådant renoveringsbehov att det håller på att rasa, så måste vi göra något åt det. Människors säkerhet måste prioriteras.