Eldsjäl. Peter Henriksson fick till slut nog av att klaga och felanmäla när det inte verkade hjälpa, så han beslutade sig för att fixa planteringen själv. Foto: Claudio Britos

Han är mannen bakom nya gröna Huddinge

Växtligheten vid stationsområdet i Huddinge centrum har fått sig ett grönt lyft. När kommunen inte tog tag i rabatterna tog Peter Henriksson och Huddingeborna saken i egna händer.

  • Publicerad 09:39, 8 aug 2019

I somras fick Huddingeborna nog. Bild efter bild lades upp i de lokala grupperna på Facebook av planteringar fulla av ogräs, övervuxna planteringar och ibland planteringar utan växtlighet.

– I två år har vi gnällt, klagat och felanmält till kommunen. Det handlar om mer än bara rabatter och blommor. Det handlar om skadegörelse, graffiti och allmänt underhåll, säger Huddinge­bon Peter Henriksson.

Tog saken i egna händer

I mitten av juli tog Peter saken i egna händer. I ett inlägg i Facebookgruppen ”Vårt eget Huddinge” bjöd han in till en planteringsdag och den 18 juli dök runt 15 personer upp och hjälpte till att plantera buskar och blommor i rabatten.

–Det är kul att vi har fått ett resultat och att växtligheten fått lite kärlek. Men nu handlar det om att kommunen måste ta över allt annat arbete som återstår, säger Peter Henriksson.

Politikern Christian Ottoson (C) är en av dem som dök upp och hjälpte till med planteringen den 18 juli. Som ordförande i klimat- och stadsmiljönämnden är han också ansvarig politiker i frågor som rör utomhusmiljöerna i kommunen.

Ansvarig. Christian Ottosson (C), ordförande i klimat- och stadsmiljönämnden, är kritisk till hur rabatterna har skötts tidigare och lovar nu bättring. Foto: Claudio Britos

”Ett fantastiskt initiativ”

– Det är ett fantastiskt initiativ av Peter och invånarna. Tittar man på hur aktiv Facebookgruppen ”Vårt eget Huddinge” är ser man att folk verkligen vill se en förändring. Det är väldigt kul att invånarna bryr sig om sin närmiljö och tillslut agerat själva då hjälp från kommunen inte fåtts.

Varför har det behövt gå så långt?

– Jag är kritisk till att inget har gjorts. Detta är också på ett sätt en knäpp på näsan till kommunen att det inte gjorts något. Jag som politiker har gett förvaltningen ett tydligt uppdrag på att detta ska skötas men det har inte genomförts.

En del av problemet har, enligt Christian Ottosson, varit att förvaltningen inte har digitaliserat sitt arbete tillräckligt.

– Så länge inte arbetet har digitaliserats i ett IT-system så kanske det glöms bort. Du kanske jobbade med en uppgift i 15 år och sen slutar du. Då är det ingen som vet att det ska göras.

Det ska nu förbättras, enligt Ottosson.

Huddinge Centrum har fått sig ett lyft. Och just nu pågår arbeten runt centrum på uppdrag av kommunen som ska vara klara i augusti.

Men det är inte allt. En större renovering av stationsområdet och busstationen är planerat. Och i höst ska Sjödalsparken börja rustas upp.

– Stationen äger inte kommunen men runt om kring har vi planerat en miljoninvestering. När renoveringen kommer börja är idag inte färdigställt. Men vi pratar inom ramarna två eller tre år, säger Christian Ottosson.

Bättring. Just nu pågår ett arbete för att iordningställa slänten vid Huddingevägen. Foto: Claudio Britos

Eldsjälen Peter Henriksson pekar på de jobb som återstår att göra. Foto: Claudio Britos

Huddinge centrum har fått sig en ny, grön och trevligare ingång. Foto: Claudio Britos