Expert. Religionshistorikern Per Faxneld forskar i ockultism, som precis som religion i grund och botten handlar om ett sökande efter svar på livets stora frågor. Foto: Privat

Han forskar i hemliga sällskap på Östermalm

Östermalmsbon Per Faxneld jobbar med att forska i historisk och nutida esoterism – som ritualmagi, hemliga sällskap och magiska ordar. Nu släpper han en bok om hur fenomenet uppstod i Östermalmskvarteren.

  • Publicerad 15:42, 30 apr 2020

Visste du att Edelweissförbundets kapell på Grev Turegatan är en av de första platserna i Sverige där man samlades för att diskutera esoteriska läror och kommunicera med de dödas andar?

I sin nya bok Det ockulta sekelskiftet berättar religionshistorikern och Östermalmsbon Per Faxneld om hur intresset för esoterism, också kallat ockultism, började sprida sig i Östermalmskvarteren omkring år 1900.

Esoterism är samlingsord för olika idéer och praktiker som kretsar kring det "magiska och det mystiska". Till detta hör både gamla och nya läror, allt ifrån alkemi, till magiska ordnar, tarot, seanser med dödas andar, magi och teosofi.

"Arbetade rituellt"

– Esoterism var runt år 1900 vanligast i överklassmiljö. Det var främst i paradvåningarna på Östermalm som människor samlades för att diskutera ockulta läror eller försöka tala med de dödas andar. Man hade seanser i privata hem och kvinnor som samlades i små sällskap och arbetade rituellt av olika slag, säger Per Faxneld.

I boken finns ett särskilt avsnitt om Edelweissförbundet på Grev Turegatan, som bildades 1890. Det man sysslade med där förändrades över tid, men till en början handlade det om att försöka smälta samman katolicism, judendom och spiritualism. Verksamheten upphörde 2005, men kapellet står kvar än idag.

Bokens syfte är att upplysa om hur ockultismen har format kulturlivet, med särskilt fokus på konstnären Hilma Af Klint – som också var teosof och medlem i Edelweissförbundet.

Per Faxneld har skrivit flera böcker på ämnet och berättar att intresset för den här världen föddes redan när han var barn.

– Jag har alltid tyckt det varit intressant. Det är färgstarka fenomen. I mitt fall kom jag i kontakt med det rätt tidigt i livet då jag hade en farmor om var engagerad i den här typen av strömningar. Hon hade fullt med böcker om hemliga sällskap och magi och var själv medlem i Rosenkors-Orden. När jag fyllde tio år fick jag en tarotkortlek i present av henne.

Vad har du kommit fram till i din forskning?

– Att det här är idéer och praktiker som funnits med mänskligheten från början och aldrig försvinner, det tar bara andra former. Det handlar om hur människor är psykologiskt. Det fyller ett behov och förklarar vissa upplevelser som människor kan få, till exempel om man ser en död person. Det är ganska vanliga upplevelser.

Det här är Per Faxneld

Bor: Valhallavägen

Titel: Docent i religionshistoria och lektor i religionsvetenskap vid
Södertörns högskola.

Gör: Forskar, skriver och föreläser på temat västerländsk esoterism, nyreligiositet och ”alternativandlighet”. Hans avhandling "Satanic Feminism" har blivit en internationell kultbok.

Aktuell med: Det "Ockulta sekelskiftet" och den skönlitterära boken "Offerträdet", med skräckberättelser baserade på Norrländsk folktro.

Visa merVisa mindre

Rosenkors-Orden

Rosenkors-Orden grundades i USA år 1915 och är en ideell organisation med medlemmar över hela världen. Orden förmedlar praktisk och teoretisk kunskap om andlig och personlig utveckling, bland annat kunskap nedärvd från antikens gamla mysterieskolor.

Källa: Wikipedia