Privat, Måns Peterson, skapare av trädgolf

Han lanserar träd-golfbana på Djurgården

En golfrunda – med håliga träd. Det är tanken bakom konstprojektet som konstnärenMåns Peterson ligger bakom.

  • Publicerad 19:00, 28 mar 2019

Vad är egentligen trädgolf?

– En utställning som tolkar Beijerinstitutets forskning om ekosystemstjänster. Jag har utgått ifrån hur viktiga träd är. Träd renar luften och reglerar temperaturen, samtidigt som golfbanor är viktiga för den biologiska mångfalden. Därför slog jag ihop träd med golf och fick en sport som går ut på att mäta och uppskatta träd, så att man kan veta hur träden mår och växer. Det kallas för att inventera träden, alltså att man kontrollerar träden.

Hur utförs sporten?

– Jag ritade upp en karta med arton hål-träd, sedan ska man följa kartan med ett måttband och träden som är utritade på kartan, sedan skriver man ner resultatet i ett scorekort.

Vad är tanken med sporten?

– Att man ska uppskatta träden, mäta träd så att man ser hur de mår och ta en promenad.

Har sporten något med ditt konstintresse att göra?

– På Beckmans designhögskola jobbar vi med Visuell Kommunikation, trädgolf är en humoristisk tolkning av sport. Sport behöver inte handla om att tävla och att vinna eller förlora. Det kan lika gärna handla om en trevlig promenad eller en syssla. Man kan säga att trädgolf är en form av konst.

Finns det någon speciell anledning till att banan är på Djurgården?

– Eftersom utställningen In my backyard på Svenskt tenn ligger nära Djurgården, och så har jag själv promenerat mycket där eftersom det ligger nära, men det kunde lika gärna varit vilken skog som helst.

För dig som vill veta mer om trädgolf

- Mer information om trädgolf finns här:

- Mer information om utställningen In my backyard finns här