Hållbart. Vi vill stärka områdena kring Flemingsberg och Vårby på ett hållbart sätt, säger idrottsutvecklare Bruno Silva. Foto: Morgan Norman

Han ska få unga i orten att idrotta

I Flemingsberg och Vårby är färre unga aktiva i idrottsföreningar, jämfört med resten av Huddinge. Det vill det nya projektet H.A.N.G ändra på.

  • Publicerad 15:04, 30 jan 2020

För att unga i Vårby och Flemingsberg ska hitta till idrott och föreningsliv drar RF-SISU tillsammans med kommunen och lokala föreningar igång projektet H.A.N.G.

– Jag tänker att det är väldigt viktigt för ungdomar att vara del av lag, att göra många grejer och umgås, säger Bruno Silva, idrottsutvecklare för H.A.N.G, vilket står för Huddinge, aktiviteter, nytänk och gemenskap.

Bruno Silva har länge varit aktiv i Huddinge Basket, som kommer att stötta föreningarna som är med i satsningen och ha ett administrativt ansvar. Ordförande i Huddinge Basket, Jonas Morin, är en av initiativtagarna till projektet.

– Det här är en satsning för ungdomar 6–25 år. Vi tycker att det är viktigt att barnen kommer in tidigt men också att det inte är för sent för äldre ungdomar, säger Jonas Morin.

– Vi vill stärka områdena kring Flemingsberg och Vårby. Vi planerar att finnas där hela tiden och ha kanske fyra till fem träningssessioner varje vecka, säger Bruno Silva.

Segregerad idrott

I socioekonomiskt svaga områden som Flemingsberg och Vårby är det generellt sett färre personer som är med i en idrottsförening. I den senaste mätningen av ungas livsstil i Huddinge från 2016 var det endast 5 procent av tjejerna och 21 procent av killarna i högstadiet som var med i en förening. Det kan jämföras med Stuvsta/Snättringe där 53 procent av högstadietjejerna var aktiva i en förening.

H.A.N.G ska också ordna "tjejhäng" då bara tjejer kan komma och träna.

– Vi vill satsa på tjejer och kvinnor som ska bli ledare och coacher. Det är viktigt för unga tjejer att ha kvinnliga ledare som lyssnar och som de kan relatera till, säger Bruno Silva.

Han uppmanar föreningar som vill jobba för unga att ta kontakt.

– Vi vill jobba med allt möjligt. Allt ungdomarna vill göra. Vi vill bli en resurs för människor som vill jobba för och göra bra grejer för unga.

Under sportlovsveckan kickar projektet igång med en prova-på vecka i Fleminghallen. Planen är att hitta en lokal i Vårby för samma vecka och ändamål.

Prova-på vecka

Under sportlovsveckan, 25–28 februari, kommer en drös aktiviteter att erbjudas ungdomar gratis i Fleminghallen. H.A.N.G. planerar också att hitta en plats i Vårby under samma vecka för samma ändamål.