Långväga. En sekund tar det för signalerna att färdas, från jorden till månen och tillbaka till Kvarnberget i Vallentuna. Foto: Christer Jogenborn, privat

Han skickade förskolesång till månen

Förskolebarnen från Malmö hade skrivit en hyllningssång till månen. Nu ville de bara se till att månen fick höra sången också. Efter lite efterforskning kom deras pedagoger fram till att Kvarnbergets amatörradioförening från Vallentuna var rätt personer att hjälpa dem.

  • Publicerad 12:16, 27 mar 2020

När självaste månen har fått en egen hyllningssång så kan det ju vara på sin plats att spela upp sången – men det blev inte vilken konsert som helst. I måndags fick Kvarnbergets amatörradioförening skicka ut ljudsignaler i världsrymden, som studsade på månen, något som Aftonbladet var först att rapportera om. 

– Vi skickade ut sången i en halvtimme. Den studsade mot månen och delar av sången fortsatte ut i rymden, lite symboliskt kanske, säger Christer Jogenborn, styrelsesuppleant i föreningen.

Ville skicka skiva 

Det var barnen på förskolan Dekanen som skrev en låt om månen och först hoppades att kunna skicka upp en cd-skiva med en inspelning. Men när de fick veta att det inte skulle fungera så kontaktade de Kvarnbergets radioamatörer i stället, som har en lång historia bakom sig av att skicka ut radiosignaler i rymden. Bland annat sände de The Arks avskedskonsert mot månen 2011. 

Ljuspelare fångad på bild i norra Stockholm

– Det här är en kul teknisk aktivitet. Vi använder månen som reflektor helt enkelt, säger Christer Jogenborn. 

Ovanligt stor antenn

Den antenn som föreningen använder är en av få privat- och föreningsägda med den här kapaciteten i Sverige. Den är sex meter i diameter, men Christer Jogenborn berättar att månsändningar gör de bara ett par gånger om året. 

– Vi använder den oftast till radiosändningar inom Skandinavien och norra Europa, för att hålla kontakt med våra närmaste grannar, säger han.

Oklar mottagare

Huruvida det fanns någon på månen som kunde höra sången eller inte, kommer vi inte få veta. Christer Jogenborn tillhör inte dem som hoppas på att så småningom få svar från det okända.

Däremot hade han utrustning på plats som kunde ta emot sången igen efter att den studsat tillbaka till jorden. Det tog en dryg sekund för radiovågorna att färdas till månen och tillbaka till Vallentuna igen. 

– Det är inte helt lätt att hitta en tidpunkt, månen är inte uppe varje dag. Men den här kvällen var det väldigt bra förhållanden, säger Christer Jogenborn. 

Radioamatörer

Amatörradio är en hobby i radioteknik, som är spridd internationell. Man skiljer på lyssnaramatörer och sändaramatörer.

Lyssnaramatörer lägger mest tid på att lyssna på andras utsändningar och trafik.

Sändaramatörer ska ha avlagt godkända prov och fått ett amatörradiocertifikat.

Amatörradio är helt icke-kommersiellt och bedrivs inte professionellt.

Källa: Wikipedia

Stockholm Direkt