Nybyggarland. Centerpartiets vision om en stad byggd i trä bakom Kungens Kurva, i utkanten av naturreservatet Gömmaren. Foto: Stadsliv AB

Handelskammaren vill bygga 10.000 bostäder i Gömmarens naturreservat

Riv upp en del av reservatet Gömmaren och bygg 10 000 bostäder. Det tycker Handelskammaren, som vill ta bort kommunernas rätt att bilda naturreservat. En polariserande debatt som missar målet, tycker Daniel Dronjak (M).

  • Publicerad 10:29, 22 mar 2016

Masmo. Just nu pågår en utredning om det bör byggas bostäder på den del av Masmoberget som inte är en del av reservatet. Foto: Akrivbild: Jonas Grönvik

Masmoberget. När Botkyrkaförlängningen av tunnelbanan diskuterades planerades en stadsdel på berget ovanför stationen. Ett hisschakt förbereddes. Men planerna blev aldrig verklighet. Idag är Masmoberget ett naturreservat. Foto: Arkivbild: Johannes Liljeson

Om 200-300 hektar av Gömmarens över 700 hektar stora reservat bebyggs kan det ge 10 000 nya bostäder.

Det konstaterar Stockholm handelskammare i rapporten "Naturreservatet blockerar bostäder".

Och så här kommenterar Daniella Waldfogel, näringspolitisk expert på Stockholms handelskammare slutsatsen i rapporten:

– Naturreservat med begränsade naturvärden lägger en död hand över marken och blockerar bostäder. Politikerna måste nu prioritera bostadsbyggandet istället för naturreservat.

Masmo som slagträ

Debatten om reservaten är inte ny.

2010 införlivade den (M)-styra majoriteten Masmoberget i Gömmarens naturreservat, och satte stopp för möjligheten att bygga på berget, en idé som funnits sen 1971 då t-banan byggdes ut.

Masmoberget används ofta som slagträ i debatten om kommunernas reservat. Även denna gång.

– De delar av reservaten som bör bebyggas först är de områden där det redan finns kollektivtrafik. Här är Masmo och Kymlinge i Sundbyberg de lågt hängande frukterna att plocka, säger Andreas Åström, kommunikationschef på Handelskammaren.

Men Daniel Dronjak (M), kommunstyrelseordförande i Huddinge, tycker att debatten är för snäv och missar Huddinges ambitiösa bostadsplaner:

– En modern och attraktiv kommun måste klara balansen att värna unik natur och samtidigt erbjuda tillväxt och bostadsbebyggelse. Där är Huddinge ett bra exempel på en kommun som klarar både och.

Bostäder i Kungens Kurva

Handelskammaren pekar också ut möjligheten att bygga i en remsa i utkanten av Gömmarens naturreservat, bakom Kungens Kurva. Här föreslog (C) 2012 en stadsdel med 1000 nya bostäder.

– Bostäder i Kungens kurva skulle göra området mer levande. En blandning av handel, upplevelser och bostäder skulle förbättra tryggheten, säger kommunalrådet Christian Ottosson (C).

Polariserande debatt

Men Ottosson har ändå inte mycket till övers för debatten som ställer naturreservat mot bostadsbyggande:

– Den skapar en motsättning för och emot naturreservat och leder knappast till fler bostäder. Vi bör lägga energi på att hitta kollektivtrafiknära platser att förtäta istället.

Handelskammaren vill att kommunernas rätt att bilda naturreservat upphävs. Istället bör Länsstyrelsen få ta över ansvaret, tycker de.

– Vi gör bedömningen att kommunerna inte klarar av att ge bostadsbyggandet rätt fokus. Vi tror att det behövs ett regionalt grepp över ansvaret. Vi tror att Länsstyrelsen gör det bättre, som är statens förlänga arm, säger Andreas Åström.

Dronjak tycker att handelskammaren ska ta ett besök i Huddinge.

– Vad jag förstår är de skeptiska till Spårväg syd som skapar tusentals nya bostäder och arbetsplatser. Jag kommer att bjuda in dem till Huddinge och berätta om våra höga tillväxtambitioner.

Reservat och bostäder

En tredjedel av kommunens yta består av naturreservat.

Flera reservat ska inrättas i Huddinge enligt överssiktsplanen. Bland annat Vårbystranden och Flottsbroområdet.

Just nu utreder kommunen om man bör inskränka utkanten av Gömmarens naturreservat i Kungens Kurva för bostäder. I så fall kompenseras inskräningen med en utökning av reservatet mot Flottsbro.