Krukorna är tänkta att skapa mindre utrymme för häng utanför Postgången. Foto: Mikael Andersson

Handlare: Droghandeln förstör för vår verksamhet

Droghandeln vid Jakobsbergs stationsområde påverkar affärsverksamheter där negativt. Det menar personalen på frisörsalongen i Postgången, som vill att hyresvärden agerar för att förbättra läget. "Får vi inte bort gängen kommer inte kunderna att våga komma hit", säger en frisör.

  • Publicerad 16:38, 28 nov 2019

Vid stationsuppgången mot Jakobsbergs centrum ligger den lilla gallerian Postgången, där bland annat en frisörsalong, kiosk och trafikskola huserar.

Stationsområdet är av polisen klassat som en öppen drogscen, vilket innebär att narkotikahandel pågår där. Något som frisörerna på salongen i Postgången enligt egen utsago ofta blir vittne till.

– Vi har kunder varje vecka som säger att de hört att folk inte vågar komma hit. Vi har framför allt tappat unga killar som kunder, som inte vill gå förbi gängen, säger Annika, en av frisörerna.

Frisörernas upplevelse är att problemen i gången började när Ungdomscafé Valvet öppnade där 2013, då entrén dit låg längst inne i Postgången. Något personalen på salongen motsatte sig. Så småningom flyttade entrén ut mot gatan, vilket gjorde att hänget minskade. Även polisen är starkt kritiska till placeringen av ungdomskaféet, vilket JärfällaDirekt tidigare rapporterat om.

Häng utanför salongen. "Ibland går det bra när vi ber de som hänger utanför att gå, ibland inte", säger Eva, till vänster, med kollegan Annika på salongen. Foto: Mikael Andersson

Problemen fortsätter

Frisörerna menar att det inte behöver röra sig om att ungdomarna från kaféet hänger i Postgången, men att närheten dit – och därmed till andra ungdomar – gör platsen attraktiv för narkotikahandel. Och med tiden har problemet gått från häng till öppen droghandel, vilket gjort stämningen mer hotfull, upplever frisörerna.

Vissa sänker ljudvolymen eller flyttar på sig när personalen ber om det, andra vägrar. Två andra handlare, som vill vara anonyma, berättar att de upplever att mycket folk hänger i och utanför gången, men har inte sett öppen narkotikahandel bedrivas.

Personalen på salongen tycker att läget blivit bättre sedan kommunen anställde ordningsvakter i Jakobsbergs centrum, som handlarna kan ringa för att få hjälp med att avvisa personer. Det blir också lugnare när polisen är på plats.

Men efter flera år av möten med hyresvärden Järfällahus, JHAB, och kommunen, är de trötta på att problemen fortsätter.

– Vi vill att de ska bygga bort hänget, nu är det ju varmt och trevligt att stå här inne. Gör en sluss vid dörren, bygg bort hörn och ta bort taket utanför, sätt in mer belysning för att öka sikten och tryggheten, säger frisören Jenny.

Polisen: Flytta ungdomsgården från stationen

Har inte enats om lösning

Enligt JHAB pågår flera insatser för att förbättra situationen i och utanför Postgången. Bland annat har de utökat städningen och är oftare på plats för att exempelvis kolla belysningen. JHAB vill också, i samråd med kommunen, sätta upp kameror utanför gången.

Sedan i våras pågår på nytt en dialog med handlarna, där man bland annat tittar på en eventuell ombyggnad av Postgången. Hittills har man dock inte kommit fram till något som alla är nöjda med. Förslaget att ta bort taket utanför Postgången är dock inte aktuellt, då det skyddar mot regn, snö och minskar halkrisken.

"Alla förslag är väldigt kostsamma, därför är det viktigt att detta blir bra för alla involverade och att alla är överens", skriver Michael Makdissi, områdeschef på JHAB, i ett mejl till JärfällaDirekt, och skriver vidare att det är tråkigt att handlarna upplever att inget händer.

Samtidigt har även kommunen flera pågående trygghetsprojekt riktade mot just stationsområdet, där Postgången ligger (se mer i faktaruta).

Och på frisörsalongen hoppas personalen på att en förändring ska ske.

– Vi vill få vår verksamhet att funka. Får vi inte bort gängen kommer inte kunderna att våga komma hit. Man blir uppgiven, säger frisören Caroline.

Så vill kommunen få bort droghandeln

Kommunen arbetar med olika trygghetsinsatser för att få bort narkotikahandeln vid Jakobsbergs station. Dels genom medborgarlöftet man ingått ihop med polisen, om att få bort den öppna droghandeln från stationsområdet till årsskiftet 2020/2021.

Bland annat genom ökad polisnärvaro, att se över kameraövervakning och ökad samverkan mellan polisen och de kommunala insatser som finns, som ordningsvakter, väktare, fältassistenter och trygghetsvärdar. Järfällahus jobbar också tillsammans med kommunen i trygghetsfrågan.

Det finns också planer på att inrätta ett trygghetskontor i centrala Jakobsberg, men exakt plats är inte klar än.

Visa merVisa mindre
Stockholm Direkt