Flera handlare i centrum uttryckte missnöje när ägarna av Skärholmen centrum berättade att de inte kommer erbjuda hyresrabatt. Foto: Claudio Britos

Handlare i Skärholmen hyresstrejkar

Flera restaurang- och butiksägare har skrivit på en namnlista om att de behöver hyreslättnader för att inte gå omkull. Skärholmen centrums ägare Grosvenor utvärderar nu om de kan ge hyreslättnader med statligt stöd.

  • Publicerad 15:19, 27 mar 2020

Corona har gjort att många butiker och restauranger går på knäna, och därför har vissa fastighetsägare, större och mindre, gått med på att sänka hyran tillfälligt för att hjälpa sina hyresgäster under den svåra tiden.

Slaget mot handeln märks inte minst in Skärholmen centrum. Där menar många näringsidkare nu att de kapat sin försäljning med i vissa fall så mycket som 70–80 procent.

Men i ett meddelande som gick ut till alla hyresgäster i centrumet meddelade ägarna Grosvenor att man inte kommer att ge varken rabatt eller hyressänkningar.

De åtgärder som de gör är att de erbjuder månads- istället för kvartalshyra, och att kravet på öppettider förändras, plus att butiker som vill får lov att stänga utan straffavgift.

"Småpotatis"

Dessutom slopas marknadsföringsbidraget som hyresgästerna betalar till centrumägaren. Men en anonym restaurangägare som SkärholmenDirekt pratat med, säger att det inte räcker långt:

– Det där marknadsföringsbidraget är småpotatis. Det är några tusen i månaden, problemet är att vi inte har råd att betala hyran.

En sänkt hyra skulle, enligt honom, inte bara vara en chans att överleva ekonomiskt, utan också skicka en signal:

– Det handlar också om psykologi, det skulle kännas som om de var med oss, på samma sida. Nu känns det som om de jobbar emot oss. Nu blir det de små företagen som får ta smällen, varför kan inte ägaren ta en del av den smällen?

Men snart 40 år på nacken är Per Ahlqvist, som driver En annan bokhandel den handlare som funnits längst i Skärholmens centrum. Foto: Claudio Britos

Därför har ett femtiotal aktörer samlats och skrivit på en lista som de skickat till centrumägaren Grosvenor, om sänkt hyra. Något de inte fått något gehör för.

Han hyresstrejkar

En annan som skrivit på listan är Per Ahlqvist, som driver En Annan Bokhandel:

– Jag skulle säga att vi klarar max två–tre månader till som det är nu. Vi har försökt få kontakt med ägarna för dialog, men de verkar inte så intresserade av det alls. De vill nog väl, men på lång sikt klarar vi det inte.

Förutom att han inte vill vara anonym, som många av de andra som SkärholmenDirekt pratar med, står han också för att han hyresstrejkar:

– Jag har slutat att betala hyran helt. Jag är inte rädd för att säga det, jag har hållit på så länge och det är folk som kommer till centrumet bara för att gå hit, så jag vet hur viktig den är.

Nu ser det däremot ut som att staten kan ta på sig halva kostnaden om centrumägaren skulle besluta sig för att sänka hyran. Det är nämligen en del av ett större krispaket riktat mot landets småföretag, som regeringen presenterade den 25 mars.

När SkärholmenDirekt frågar om det nu kan bli aktuellt med hyressänkningar, får vi en kommentar på mail från Nordendirektör Carl Strufve, via Claes Delin på pr-konsultbolaget Cord communications:

"Vi utvärderar regeringens förslag och återkommer när vi har beslutat om hur vi går vidare utifrån den nya situationen".

Om det inte blir aktuellt med krispaketet, kommer ni då att se över möjligheten att sänka hyrorna för hyresgästerna?

– Du har fått den kommentar som finns att tillgå för tillfället, svarar Claes Delin på Cord communications.

En del av krispaketet innebär också en lånegaranti för företag som drabbats av corona. Men alla kan inte få lånet, och de som SkärholmenDirekt pratat mer pekar ändå på hyressänkning som den bästa lösningen:

– Lån är inte intressant, jag vill ha en lösning som är långsiktig, en rimlig hyra, säger Per Ahlqvist.