19 gator får nya hastighetsgränser i Hässelby och Vällingby. Foto: Mikael Andersson/Mostphotos

Här ändras hastigheterna i Hässelby-Vällingby

70 blir 60, och 50 blir 40. Nu ska 19 bilvägar i Hässelby-Vällingby få ändrade hastighetsbegränsningar. Notan? 80 miljoner kronor.

  • Publicerad 09:08, 21 aug 2018

Hejdå 50 och 70 – hej 60 och 40. På torsdag i nästa vecka väntas trafiknämnden klubba beslutet om nya hastigheter på 19 olika bilvägar runt om i Hässelby och Vällingby.

– I de flesta fall sänker vi hastigheten och det gör vi för att skapa en tryggare och säkrare stad. När vi tar bort 50 som hastighet och sänker till 30 eller 40 så blir det mycket säkrare för gående och cyklister – och även för bilister – med en lugnare trafikrytm och mindre buller, säger Daniel Helldén (MP), trafikborgarråd i Stockholm stad.

Men det är ändå några gator som får högre hastighetsgränser. Kälvestagatan i Vällingby höjs från 30 till 40 km/h. Ett annat exempel är Bergslagsvägen som får 60 km/h och därmed sänks där det är 70 idag och höjs där det är 50 idag.

Hur har ni tänkt på de platser där ni höjer hastighetsgränserna?

– Tidigare när bara 30, 50 och 70 fanns så satte man 50 på vissa gator där 70 kändes för högt. Men på vissa av de gatorna är bedömningen nu när 60 finns att det är en rimligare hastighetsgräns utifrån hur de är utformade.

En gata som däremot inte är med i planen är Lövstavägen, som idag har hastighetsgränserna 70 och 50 km/h. Enligt Mattias Bengtström Byström, presstalesperson för Miljöpartiet i Stockholm stad, är det spikat att även de hastighetsgränserna ska ändras. Det är dock ännu inte bestämt när det ska ske vilket beror på att många bussar kör där vilket kräver ytterligare en utredning.

Hela paketet väntas gå loss 750 miljoner, varav den del av projektet där Hässelby-Vällingby ingår kostar 137 miljoner kronor. 80 miljoner läggs på Hässelby-Vällingby som därmed är den dyraste stadsdelen i den här etappen av projektet.

Varför kostar det så mycket pengar?

– Det är enormt dyrt att göra fysiska förändringar och vårt dilemma är att bilister inte sänker farten automatiskt när hastighetsgränserna sänks utan vi behöver samtidigt göra fysiska åtgärder för att få bilisterna att sköta sig, säger Daniel Helldén.

Dra ihop vägbanor så att bilister bara kan köra i en riktning åt gången, vägbulor och busskuddar är exempel på såna åtgärder. Höjda övergångsställen och räcken vid cykelbanor är också inplanerade på en del ställen, för att öka säkerheten för gång- och cykeltrafikanter. Daniel Helldén säger att han helst hade velat se fartkameror på flera platser, men det säger statliga Trafikverket nej till. Det ska dock utredas vidare, menar Daniel Helldén.

Arbetet planeras att dra igång under 2019 och ta mellan ett till tre år att göra klart.

Här är alla förändringar:

Astrakangatan: De delar där hastighetsgränsnen ärt 50 km/h sänks till 30 km/h så att hela gatan blir 30 km/h.

Bergslagsvägen: Hastighetsgränserna 50 och 70 km/h höjs och sänks till 60 km/h på hela sträckan.

Björnmossevägen: Hastighetsgränsen 50 km/h sänks till 40 respektive 30 km/h på olika delar av vägen.

Ekvägen: Hastighetsgränsen 50 km/h sänks till 40 km/h. När vägen kommer in i Järfälla omges den av villabebyggelse och sänks därmed till 30 km/h.

Kälvestavägen: Hastighetsgränsen 30 km/h höjs till 40 km/h.

Loviselundsvägen: De delar där hastighetsgränsen är 50 km/h sänks till den 30 km/h så att hela gatan blir 30 km/h.

Maltesholmsvägen: Norr om Fyrspannsgatan är hastighetgränsen idag 50 km/h och söder om Fyrspannsgatan är den 30 km/h. Den sänks till 40 km/h del av sträckan och till 30 km/h del av sträckan de tider som är aktuella för vistelse på förskolan.

Melongatan: Hastighetsgränsen 50 km/h och 30 km/h höjs och sänks så att det blir 40 km/h del av sträckan. Den blir oförändrad till 30 km/h del av sträckan vid förskolan de tider som är aktuella för vistelse där.

Persikogatan: Hastighetsgränserna är idag 50 km/h och 30 km/h. 50 km/h sänks till 40 km/h och sträckan med 30 km/h behålls.

Råckstavägen: Hastighetsgränsen 50 km/h sänks till 40 respektive 30 km/h.

Sandviksvägen: Hastighetsgränsen på Sandviksvägen är idag 50 km/h och 30 km/h. Den kommer höjas och sänkas så att den blir 40 km/h. 30 km/h behålls vid förskolan de tider som är aktuella för vistelse där.

Skattegårdsvägen (väster om Bergslaqsvägen): Hastighetsgränsen är idag 50 km/h och 30 km/h. Den kommer höjas till 60 km/h del av sträckan och sänkas till 40 km/h del av sträckan samt vara oförändrad till 30 km/h del av sträckan.

Solleftegatan: Hastighetsgränsen på Solleftegatan är idag 50 km/h och 30 km/h. Den kommer sänkas till 40 km/h del av sträckan och vara oförändrad till 30 km/h utanför förskolan de tider som är aktuella för vistelse på förskolan.

Sörgårdsvägen (väster om Bergslagsvägen): Hastighetsgränsen är idag 50 km/h och 30 km/h. Hastighetsgränsen kommer sänkas till 40 km/h del av sträckan och vara oförändrad 30 km/h del av sträckan.

Täbylundsvägen: Hastighetsgränsen är idag 50 km/h och 30 km/h. Skyltad hastighet kommer sänkas till 40 km/h del av sträckan och en höjas till 40 km/h del av sträckan.

Vällingbyvägen: Hastighetsgränsen är idag 50 km/h och 30 km/h. Skyltad hastighet kommer sänkas till 40 km/h del av sträckan och höjas till 40 km/h del av sträckan, medan 30 km/h bibehålls utanför förskolan de tider som är aktuella för vistelse där.

Växthusvägen: Hastighetsgränsen är idag 50 km/h. Den kommer sänkas till 40 km/h del av sträckan och höjas till 60 km/h del av sträckan.

Ångermannagatan (Årevägen-Råckstavägen): Hastighetsgränsen är idag 50 km/h, utom öster om Multrågatan där hastighetsgränsen är 30 km/h. Den skyltade hastighetsgränsen kommer sänkas till 40 km/h, medan sträckan med 30 km/h behålls.

Årevägen: Hastighetsgränsen är idag 50 km/h och kommer sänkas till 40 km/tim.

Dessa gator ska ändras senare:

Lövstavägen, Blomsterkungsvägen, Kirunagatan, Vinstavägen, Fyrspannsgatan och delar av Ångermannagatan har tät busstrafik och behöver därför utredas vidare. Man behöver titta mer på vilka fysiska åtgärder som ska göras i vägbanorna, innan man ändrar hastighetsgränserna där.

Visa merVisa mindre
Stockholm Direkt