Många skatter har hittats i och med renoveringen av Slussen sedan 2013. Nu har man grävt fram 1700-talets sluss skapad av den historiske mekanikern Christopher Polhem. Foto: Claudio Britos

Här är 1700-talsslussen som ska rivas

Många skatter har hittats i och med renoveringen av Slussen sedan 2013. Nu har man grävt fram 1700-talets sluss skapad av den historiske mekanikern Christopher Polhem.

  • Publicerad 16:07, 29 maj 2020

Vi befinner oss nära 1400-talets yttre Söderport i Gamla stan som efter att Gustav Wasa byggde en till port blev den mellersta porten i försvarslinjen. Här byggdes först Drottning Kristinas sluss 1642 som sedan ersattes med Polhems sluss drygt 100 år senare.

– Det strömmande vattnet i Gamla stan har alltid varit ett problem att lösa med slussar, men innan 1600-talet så användes strömmen som en del av försvaret, säger Jan Kockum, arkeolog.

Jan Kockum och hans medarbetare har arbetat med att gräva fram Polhems sluss sedan första veckan i april och ska vara kvar i området fram till augusti.

– Vi visste att slussen skulle vara här och ungefär vad som skulle vara kvar men vi blev positivt överraskade för vilket skick den var i, säger Jan Kockum.

Utgrävning. Mitt i slussrännan. Foto: Claudio Britos

Polhems sluss hade när den var i bruk totalt fyra torn med slussportar på båda sidor och en bro som gick över.

– Slussrännan som vi står i är egentligen ytterligare några meter djup men om man skulle gräva mer hade vattnet brutit igenom, förklarar Jan Kockum.

Så här såg Polhemslussen ut enligt den modell som byggdes av Jonas Norberg 1766. Resterna av modellen finns nu på Tekniska museet. Foto: Holger Ellgaard/Wikipedia

"Sin tids främsta mekaniker och uppfinnare"

Mekaniken i slussen är sedan länge borta, bara murar, källarutrymmen och en del fasader är kvar. Men med tanke på att det bara fanns en enda som skulle kunna bygga en ny sluss, en man vid namn Christopher Polhem som påbörjade arbetet när han var 83 år, så går det att anta att den var komplex.

– Polhem kom från enkla förhållanden och upptäcktes när han renoverade domkyrkans ur i Uppsala och togs in på akademin. Han var en i sin tids främsta mekaniker och uppfinnare och hade byggt flera slussar på andra ställen, säger Jan Kockum.

Peter Sillén, en av arkeologerna i Slussen har klurat ut en del av mekaniken.

– När bron lyftes upp så gick motvikten ner i det här rummet, säger Peter Sillén och pekar mot en källare.

Polhem tackade först nej till uppdraget vid Slussen på grund av sin höga ålder men blev sedan övertalad. Han dog däremot fem år innan den färdigställdes och hans son fick ta över arbetet.

Bevarad källare. Här tror man att motvikten till bron som öppnade sig ovanför slussen kunde gå ner. Foto: Claudio Britos

Kan hamna på Tekniska museet

Polhems sluss var öppen fram till 1850 då den ersattes av Nils Erikssons sluss. Nästa sluss, Karl Johansslussen, invigdes sedan 1935. Polhemsslussen har alltså legat dold i 180 år innan vi nu får se den igen. När Polhemsslussen rivs kommer delar att bevaras till en allmän utställning under guldbron och en del ska eventuellt hamna på tekniska museet.

– Länstyrelsens bedömning är att det inte är möjligt att bevara allt, förklarar Brett Pilkington på Skanska som har uppdraget att bygga den nya slussen.

Istället kommer platsen att användas för att möjliggöra större utsläpp av vatten från Mälaren, något som behövs för att kunna säkerställa kvaliteten på vattnet i Mälaren även vid högt vattenstånd. Mälaren är dricksvattentäkt för 2 miljoner människor, och att säkra den framtida vattenkvaliteten är ett av skälen till att Slussen byggs om, menar Brett Pilkington.

Slussen - en arkeologisk guldgruva

Vattenrör från 30-talet. Fynd från många tidsåldrar går att finna här. Foto: Claudio Britos

Utgrävningen vid Polhemssluss har hållit på sedan början av april. Foto: Claudio Britos

Bästa fyndet under Slussen

Peter Sillén, arkeolog:

– Det var nog Vasavalven som gick ut mot vattnet, vi hittade avslutet av den.

Brett Pilkington, kvalitet och arbetsmiljöansvarig, Skanska:

– Det hittades en gammal kaj från 1500-talet strax nedanför McDondalds, där man bland annat fann gamla träbodar.

Jan Kockum, arkeolog:

– Det är det här (pekar på polhemsslussen). Det är så starkt kopplat till en person som varit väldigt viktig i svensk historia, hans sista mästerverk.

Visa merVisa mindre