Vid Åkermyntan i Hässelby villastad byggs hundratals nya bostäder och i Spånga växer den nya stadsdelen Bromstensstaden fram. Det är bara några av byggprojekten i Västerort. Foto: Mikael Andersson

Här är alla byggen på gång i Västerort

I Västerort byggs det så det knakar – så pass mycket att det kan vara svårt att hålla koll på alla byggprojekt. Därför sammanställde vi en lista på några av de planerade, pågående och nyss färdiga byggena, så du kan få stenkoll på vad som händer i ditt område!

  • Publicerad 11:55, 23 aug 2019

RÅCKSTA

Söderberga allé

Vad? 160 nya hyresrätter vid Söderberga allé, fördelat på åtta flerbostadshus i fyra till sex våningar.
Status? Förslaget ska ut på samråd i januari 2020.

Snabba hus

Vad? Mellan Råckstavägen och Björketorpsvägen byggs 247 lägenheter enligt Svenska Bostäders koncept Snabba hus, lite mer enkla boenden med bygglov i max 15 år.
Status? Inflyttning slutet av 2019.

GRIMSTA

Grimstagatan/Bergslagsvägen

Vad? 68 nya bostadsrätter mellan Grimstagatan och Bergslagsvägen. Förslaget innebär ett hus i fem till sex våningar med garage under huset.
Status? Förslaget går ut på granskning i september och ett antagande av planen väntas tas i november i år.

Bergslagsvägen

Vad? 113 hyresrätter håller på att byggas utmed Bergslagsvägen. De ska ligga i ett lamellhus på fyra våningar och ett punkthus på nio till elva våningar.
Status? Planerad inflyttning hösten 2020.

68 lägenheter planeras att byggas mellan Grimstagatan och Bergslagsvägen. Illustration: Fojab

KÄLVESTA

Björnmossevägen

Vad? Längs Björnmossevägen i Kälvesta finns planer på att bygga 385 bostäder. Av dem ska 140 vara bostadsrätter, 217 hyresrätter och 28 radhus. För att ge plats åt den nya bebyggelsen ska Björnmossevägen flyttas tjugo meter österut.
Status? Projektet ska granskas under hösten och tanken är att politikerna ska ta beslut om förslaget i slutet av året.

Björnbodaskolan

Vad? Att bygga ut Björnbodaskolan så att den får plats med 1200 elever. En förskola med sex till åtta avdelningar planeras också.
Status? Förslaget väntas antas i slutet av året.

HÄSSELBY GÅRD

Loviselundsvägen

Vad? 50–70 nya lägenheter planeras i Hässelby gård, i korsningen Loviselundsvägen och Stallpojksbacken.
Status? Detaljplanen ska ut på samråd i början av 2020.

Hässelby torg

Vad? Hässelby torg ska rustas upp.
Status? Planerad byggstart är våren 2020.

HÄSSELBY STRAND

Värmeverket

Vad? Nytt bostadsområde vid platsen för Hässelby värmeverk. Bland annat planeras det att byggas upp mot 1500 bostäder.
Status? Detaljplanen ska ut på samråd i början av 2020, men projektet är också avhängigt att planerna på att bygga ett kraftvärmeverk i Lövsta går igenom.

Om Hässelby värmeverk rivs är planen att det ska byggas upp mot 1500 bostäder på området. Foto: Ylva Bergman

HÄSSELBY VILLASTAD

Riddersvik

Vad? 600 bostäder planeras byggas i Riddersvik, mellan Lövstavägen och Riddersviks gårdsväg.
Status? Detaljplanen har reviderats och ska ställas ut för granskning i december 2019.
Kommunfullmäktige förväntas anta detaljplanen under 2020.

Smedshagen

Vad? 400 bostadsrätter planeras byggas i Smedshagen, och eventuellt en ny eller utbyggd förskola.
Status? Förslaget revideras efter en samrådsperiod och tidigast byggstart är 2020.

Snödroppsgränd

Vad? En förskola och 40 bostäder, fördelade på fem mindre flerbostadshus planeras vid Snödroppsgränd.
Status? Den nya förskolan beräknas stå klar den här månaden. Därefter rivs gamla förskolan och bygget av de nya husen förbereds.

Backtimjegränd

Vad? 63 nya lägenheter vid Backtimjegränd. Huset får fem våningsplan och det planeras för en intilliggande parkering.
Status? Förslaget ska ut på samråd i slutet av månaden och planen väntas antas under 2020.

Åkermyntan

Vad? Ungefär 200 nya lägenheter planeras vid Åkermyntans centrum.
Status? Inflyttning kan ske i en första etapp 2020.

En tidig visionsskiss över planerade radhus i Backlura. Foto: Stockholms stad

En visionsbild över den planerade förskolan Blågull på Kaprifolvägen i Hässelby villastad. Foto: Niras

Växthusvägen

Vad? 240 nya hyresrätter fördelade på fyra huskroppar med fyra till fem våningar byggs längs med Växthusvägen.
Status? Förslaget ska ut på samråd i september 2019.

Backlura

Vad? Ett förslag om att bygga sex radhus eller parhus i Backlura.
Status? Politikerna i stadsbyggnadsnämnden väntas anta planen i slutet av året.

Folkets hus

Vad? Nio radhus vid Folkets hus i Hässelby.
Status? Efter några turer fram och tillbaka har byggeföretaget Borohus fått grönt ljus för sitt bygglov. Nu pågår projekteringsarbetet för bygget, men Borohus kan i nuläget inte ge exakt datum för byggstart.

Ny förskola

Vad? Ny förskola på Kaprifolvägen. 2015 brann den gamla förskolan ned, och nu ska den nya förskolan Blågull byggas, med plats för 144 barn.
Status? Byggstart är planerad till 2020.

Trevåningshusen i kvarteret Hedvig vid Spånga centrum byggs på med två våningar. Bild från tidigare i processen. Foto: Mikael Andersson

Det grävs för fullt i Bromstens gamla industriområde, där Bromstensstaden ska växa fram. Foto: Mikael Andersson

SPÅNGA CENTRUM

Spånga station

Vad? 100 bostadsrätter mitt emot Spånga station. På den lilla parkeringen, intill gamla Spånga järn- och färg, planerar bolaget SSM bostadshus med lokaler för verksamheter i botten.
Status? Planen ska ut på samråd i oktober, då har allmänheten chans att tycka till.

Ny cykelväg

Vad? Cykelbana förbi Spånga station. Det prioriterade cykelstråket ska kompletteras. Gångbanan längs Spånga stationsväg breddas för att rymma även cykelbana.
Status? Byggstart planerad 2020.

Spångaviadukten

Vad? 135 bostadsrätter vid Spångaviadukten.
Status? Planen väntas antas av politikerna hösten 2019.

Spånga stationsväg

Vad? Svenska bostäder bygger på två våningar på befintliga låghus på Spånga stationsväg.
Status? 2020 beräknas alla påbyggnader och ombyggnader vara klara i kvarteret.

BROMSTEN

Helt ny stadsdel

Vad? Bromstensstaden. Bromstens industriområde ska omvandlas till bostadskvarter, och 2018 påbörjades förberedande arbeten för den första etappen. Nu i sommar har staden börjat med markarbeten, nya vatten- och avloppsledningar läggs ner och så småningom påbörjas bland annat gator och grönytor. När allt är klart ska här bli 2500 bostäder.
Status: Pågående. De första bostäderna väntas stå klara 2024.

Spångadalen

Vad? 1500-1700 lägenheter och radhus, en ny F-9-skola, förskolor, parker, nya vägar och cykelstråk planeras i Spångadalen för att knyta ihop Rinkeby, Tensta och Bromsten. I december 2018 beslutade den grönblå majoriteten att förslaget ska göras om och Rissneskogen bevaras.
Status? Programmet arbetas nu om.

LUNDA/TENSTA

Förvaltningshuset

Vad? Flytt av stadsdelsförvaltningen från Lunda till Tensta. Tidigare i år stoppades planeringen av ett helt nytt förvaltningshus i Tensta, det blev för dyrt.
Status? Uppdraget att hitta nya lokaler till stadselsförvaltningen i Tensta kvarstår, just nu pågår arbetet med att hitta ett nytt alternativ.

Nya tobakslagen slår hårt mot kioskägare

Nyheter Laheeb förlorade tillståndet och nästan hela dagskassan Den nya tobakslagen slår hårt mot de som nekas att handla med cigaretter. "Jag funderar på att sälja min butik, men då blir jag arbetslös", säger en före detta tobakist. Han hävdar att hans dagskassa...tisdag 18/2 20:00

Här byggs Västerorts nya idrottscentrum

Nyheter ✓Friidrottshall ✓Fotbollsplan ✓Löparbanor Sedan 2015 har Stockholms stad haft planer på att bygga ett idrottscentrum i Bromma, Bällsta IP. Nu är det dags för allmänheten att tycka till om förslaget.tisdag 18/2 16:59

Vi är Västerort

    Stockholm Direkt