SOMMARJOBB. Som vanligt utförs många av Trafikverkets arbeten under sommaren. Foto: Mostphotos

Här är ALLA vägarbeten i Stockholm i sommar

Trafikverket har nu gått ut med alla aktuella vägarbeten i Stockholm under våren och sommaren. Och när jobben ska vara klara.

  • Publicerad 07:42, 16 maj 2019

STOCKHOLM STAD

Torsgatan
Liten påverkan
Torsgatan mellan Barnhusgatan och Kammakargatan kommer att vara enkelriktad mot Vasagatan. Barnhusgatan kommer vara avstängd under byggtiden och trafiken kommer att ledas via Västmannagatan-Kammakargatan för att nå Torsgatan i riktning Sankt Eriksplan.
Startade 16 april
Sluttid: 12 juni 2019
 
Torsgatan
Liten påverkan
Från Torsgatan/Torbjörn Klockares Gata till Torsgatan/Norra Stationsgatan är ett körfält avstängt båda riktningarna. Släckta trafiksignaler förekommer under perioden.
Startade i april
Sluttid: 12 juni 2019
 
Mäster Samuelsgatan
Mycket stor påverkan
Trafiken leds via Mäster Samuelsgatan-Regeringsgatan-Hamngatan för att kunna nå Nybroplan.
Startade i januari 2019
Sluttid: mars 2021
 
Norrlandsgatan
Mycket stor påverkan
Trafiken leds via Mäster Samuelsgatan-Regeringsgatan-Hamngatan för att kunna nå Nybroplan.
Startade i januari 2019
Sluttid: mars 2021
 
Lidingövägen
Stor påverkan
Från Valhallavägen/Lidingövägen till Lidingövägen/Tegeluddsvägen båda riktningarna är ett körfält avstängt på grund av arbete med gång- och cykelbana. Långa köer kan förekomma framförallt i rusningstrafik.
Startade i november 2018
Sluttid: 30 juni 2019
 
Norra länken
E 20 på Norra Länken mellan Trafikplats Karlberg  och Trafikplats Norrtull, i riktning mot Uppsala.
Mycket stor påverkan
Omledning och totalavstängningar kommer ske. Bland annat 26-28 augusti, 2-4 september och 16-18 september samt 23-25 september.
Startade i april
Sluttid: 30 oktober 2019
 
Roslagsvägen
Stor påverkan
Ett körfält avstängt från Roslagstull till Albano i riktning mot Norrtälje  Cykel- och gångbana leds igenom arbetsområdet. Avfarten till lokalgata avstängd.
Startade i maj 2019
Sluttid: december 2022
 
Fiskartorpsvägen
Mycket stor påverkan
Arbete med ny bro från Fiskartorpsvägen/Storängsvägen till Fiskartorpsvägen/Gasverksvägen i båda riktningarna. Bobergsgatan avstängd mellan Madängsvägen -Storängsvägen.
Startade i maj 2019
Sluttid: 26 maj 2019
 
Hjorthagen
Stor påverkan
Gasverksvägen stängs av från Hjorthagens IP till Trafikplats Ropsten i båda riktningarna. Detta på grund av att gatan byggs om.
Startade i februari 2019
Sluttid: mars 2020
 
Greta Arwidssons Väg
Mycket stor påverkan
Greta Arwidsson väg nära Roslagsvägen är fortsatt avstängd för ombyggnation.
Startade i april 2019
Sluttid: 15 juni 2019
 
E18 Norrtäljevägen
Liten påverkan
30 kilometerssträcka vid Trafikplats Bergiusvägen på E18, i riktning mot Norrtälje.
Startade 3 maj
Sluttid: november 2019
 
Skeppsbron
Mycket stor påverkan
Mycket stora störningar i framkomligheten på grund av ombyggnation av Slussen.
Startade sommaren 2016
Sluttid: Årsskiftet 2019/2020
 
Essinge högväg
Stor påverkan
Schaktarbete mellan Stenkullagränd och vändplanen. Vägen avstängd för fordonstrafik under en del av perioden mellan klockan 09-15.
Startade 2 maj 2019
Sluttid: 17 juni 2019

NACKA VÄRMDÖ

Värmdövägen

Väg 222 från Värmdövägen/Kvarnholmsvägen till Trafikplats Lugnet har ett körfält avstängt i båda riktningar.
Startar 16 maj 2019
Sluttid: 22 maj 2019
 
Värmdövägen
Liten påverkan
Ledningsarbete i gång- och cykelväg vid Trafikplats Björknäs, i båda riktningar. Omledning av gående och cyklister.
Startade 13 maj
Sluttid: 30 juni 2019
 
Sickla industriväg
Liten påverkan
Ombyggnation av Sickla industriväg. Smalare körfält och omledning av gång- och cykeltrafik i båda riktningar.
Startade 10 april
Sluttid: 23 oktober 2019
 
Nacka
Ett körfält avstängt på väg 260 från Nackarondellen till Planiarondellen i riktning mot Handen. Hastighet är 30 kilometer i timmen.
Startade i april 2019
Sluttid: juli 2019
 
Värmdöleden
Stor påverkan
Avstängning av ett körfält på väg 222 västgående, och ett körfält östgående, i höjd med Nacka Gymnasium. Tillfälligt 70 kilometer i timmen på Värmdöleden vid Trafikplats Nacka.
Startade i april 2018
Sluttid: 31 maj 2019
 
Vikdalsvägen
Liten påverkan
Byggnation av ny busshållplats, ett körfält stängs av.
Startade 3 maj 2019
Sluttid: 24 maj 2019
 
Vikdalsvägen/Värmdövägen
Liten påverkan
Ombyggnation av Vikdalsvägen. Smalare körfält samt omledning av gång- och cykeltrafik. Trafik stoppas under kortare stunder vid sprängning.
Startade september 2018
Sluttid: 30 maj 2019
 
Värmdövägen
Liten påverkan
Två körfält avstängda på Värmdövägen vid Trafikplats Björknäs, i båda riktningar. Renovering av bron över befintlig gång-och cykelvägen.
Startade i februari 2019
Sluttid: 5 juni 2019
 
Värmdövägen
Liten påverkan
Tillfällig hastighetsbegränsning 30 kilometer i timmen vid Talluddsvägen, i båda riktningar. Ledningsarbete samt ombyggnad av befintlig gång- och cykelväg. Smalare körfält samt omledning av gående och cyklister till andra sidan Värmdövägen.
Startade i oktober 2018
Sluttid: 5 juni 2019
 
Mensättravägen
Liten påverkan
Arbeten utförs intill Mensättravägen. Smalare körfält och trafik stoppas i båda riktningar under kortare stunder vid sprängning.
Startade i februari 2019
Sluttid: slutet av augusti 2019
 
Vikinghillsvägen
Liten påverkan
Ombyggnad samt vatten- och avloppsarbeten på Vikinghillsvägen i båda riktningar. Trafik regleras med tillfälliga trafiksignaler.
Startade hösten 2017
Sluttid: augusti 2019

SÖDERORT

Årsta
Stor påverkan
Sandfjärdsgatan från Sandfjärdsgatan/Åmänningevägen till Sandfjärdsgatan/Valla Torg är avstängd på grund av vatten- och schaktarbete i båda riktningar.
Startade februari 2019
Sluttid: februari 2020
 
Skarpnäck
Liten påverkan
Ett körfält avstängt och begränsad hastighet 30 kilometer i timmen på väg 229 Tyresövägen vid Skarpnäck, i riktning mot Bollmora. Ny gång och cykelbana byggs längs Flatenvägen
Startade i januari 2019
Sluttid: juni 2019
 
Fittja
Tillfälliga begränsningar 70 kilometer i timmen på E4 från Trafikplats Fittja till Trafikplats på grund av arbetet med Förbifart Stockholm
Startade juni 2018
Sluttid: september 2019

Vårby
Stor påverkan
Påfart till Trafikplats Vårby i riktning mot Stockholm är avstängd.
Startade i januari 2019
Sluttid ej klar
 
Huddingevägen
Ett körfält avstängt på väg 226 från Huddingevägen/Nibblevägen till Huddingevägen/Skyttbrinksvägen i riktning mot Vårsta på grund av beläggningsarbeten.
Startade i mars 2019
Sluttid: september 2019

MÄLARÖARNA

Lovö kyrka
Liten påverkan
Underhållsarbete på väg 824 vid Lovö kyrka.
Startade i mars 2019.
Sluttid: 30 juni 2019
 
Ekerövägen
Liten påverkan
Arbete med förbifart Stockholm på väg 261 från Ekerövägen/Kantongatan till Lindötunneln i riktning mot Ekerö.
Startade i mars 2019
Sluttid: 14 juni 2021
 
Ekerövägen
Stor påverkan
Etableringsarbetn på väg 261 Ekerövägen mellan Kantongatan och Lindötunneln, i riktning mot Ekerö. Tillfälliga hastighetsbegränsningar på 30 kilometer i timmen.
Starttade i mars 2019
Sluttid: 14 juni 2021

VÄSTERORT

Traneberg
Liten påverkan
Margretelundsvägen mellan Tranebergsvägen och Porfyrvägen  är avstängd för genomfart i båda riktningar på grund av uppställning av mobilkran.
Startade i april 2019
Sluttid: 29 september 2019

NORRORT

Sollentuna
Ett körfält avstängt på E4 från Trafikplats Tureberg till Trafikplats Häggvik  båda riktningarna. Arbeten med Förbifart Stockholm där barriärer ställs upp på södergående påfartsramp från väg 265 där vänstra körfältet smalnas av till 3 meter i höjd med Knistaporten. Ute på E4:an står det barriärer i båda körfälten från Kistaporten och ner till Upplands motor.
Startade i september 2017
Sluttid: 31 oktober 2019
 
Uppsalavägen
Liten påverkan
E 4 på Uppsalavägen vid Trafikplats Häggvik (173), i riktning mot Uppsala.
Tillfälliga hastighetsbegränsningar på 80 kilometer i timmen på grund av montering av skyddsbarriär.
Startade i maj 2019
Sluttid: 10 juni 2019
 
Uppsalavägen
Mycket stor påverkan
Avstängd påfart från väg 265 Norrortsleden ut på E4 norrgående. Trafik från 265 Norrortsleden kommer gå av innan och in i Häggviksrondellen för att komma upp på E4 Norrut.
Startade 13 maj 2019
Sluttid: 10 juni 2019
 
Stäketvägen
Mycket stor påverkan
Beläggningsarbete, avsmalning till ett körfält och hastighetsbegränsningar 50 kilometer i timmen på väg 267 på Stäketvägen mellan Trafikplats Stäket och Rotebrovägen, i riktning mot Rotebro.
Startade i maj 2019
Sluttid: 31 augusti 2019
 
Stäketvägen
Mycket stor påverkan
Breddning av vägen från ett till två körfält på väg 267 från Trafikplats Rotebro (174) till Trafikplats Stäket (152) i riktning mot Stäket
Ett körfält avstängt och trafiken leds runt området. Begränsad hastighet 30 kilometer i timmen.
Startade 9 maj 2019
Sluttid: 31 maj 2019
 
Stäketvägen
Liten påverkan
Ett körfält avstängt på väg 267 från Stäketvägen/Mälarvägen till Trafikplats Stäket i riktning mot Stäket. för byggnation av ny påfartsramp mot E18 riktning Enköping.
Startade i mars 2019
Sluttid: 31 juli 2019