Staden ska fixa till flera cykelbanor med bland annat ny asfalt i år. Foto: Mikael Andersson

Här är cykelbanorna som rustas i år

Staden ska lägga 10 miljoner kronor på att fixa till flera cykelstråk i år.

  • Publicerad 15:05, 9 apr 2019

Det handlar framförallt om ny asfalt på sträckor och områden som blivit för slitna och där "säkerheten, kvaliteten och framkomligheten" ska bli bättre, enligt trafikkontoret.

10 miljoner kronor ska gå till utvalda sträckor i år och sedan väntas man lägga 15 miljoner om året till 2022 på liknande investeringar, något trafiknämnden nu väntas besluta om.

– Det ska vara lätt att ta cykeln i Stockholm. Därför ska vi både bygga nya cykelvägar och underhålla den befintliga cykelinfrastrukturen. All cykelinfrastruktur ska hålla hög standard. Nu förstärker vi cykelnätet genom 10 miljoner kronor i underhåll av cykelvägarna, säger Daniel Helldén (MP), trafikborgarråd, i ett uttalande.

Sedan tidigare finns ett stort antal cykelbanor som staden antingen bygger klart, påbörjar eller utreder i Stockholm i år.

Här är alla cykelsatsningar i Stockholm i år

Här är delsträckorna som ska fixas

Bällstavägen: Norra Ängby-Spångavägen. Ny asfalt och justering av överbyggnaden

Roslagsvägen: Gammalt uttjänt räcke vid Albano som minskar bredden på cykelbanan och försvårar möte tas bort. Gamla fundament sätts igen och målning av ny linje.

Svartlösavägen: Sliten och ojämn bredd och asfalt ska åtgärdas mellan Vantörsvägen-Älvsjövägen. Projekteras i år och genomförs under 2020-2022.

Liljeholmsavfarten: Ny asfalt på västra sidan och kantstenen sätts om.

Älvsjövägen: Från rondellen i centrum-Axgränd. Ny asfalt och byggs om för att ta bort ojämnheter och kraftig lutning.

Magelungsvägen: Tre sträckor får ny asfalt. Mellanvägen-Trollesundsvägen, Snösätravägen-Havsörnsvägens östra ut/infart, Farsta IP-rondellen vid Farstavägen.

Glanshammarsgatan-Rågsvedsvägen: Stora sättningar, ojämnheter och sprickor åtgärdas genom punktvis schaktning och ny asfalt.

Huddingevägen: Örbyleden-Bjulevägen, ny asfalt för att ta bort stora ojämnheter, lutning och sprickor.

Nynäsvägen: Trafikplats Gubbängen-Lingvägen. Ny asfalt, fräsning och utjämning för att ta bort ojämn och sliten beläggning med många sprickor, hål och rotuppslag.

Kungsholms strandstig: Otydligt cykelfält och halt underlag under Bolinders plan ska fixas genom rivning, omläggning av plattor och ny asfalt. Delprojekt startar i år. Resterande delar under programmet för 2020-2022.