Spjutspets. På Michael Kelderers uteservering hänvisas numera nikotinister till soptunnan på hörnet. Foto: Sigrid Malmgren

Här är det redan rökförbud på uteserveringen

En vecka till – sedan fimpar uteserveringarna för gott. Men vissa krogar har inte väntat in förbudet utan har redan bannlyst cigaretter och e-cigg. För de som inte lyder den nya tobakslagen kan det kosta 25 000 kronor i vite.

  • Publicerad 19:00, 23 jun 2019

Men vi är inte poliser, vi driver ett hotell

På Scandic Malmen började man förra året förbereda för det totala rökstoppet. Då blev hela hotellet rökfritt: om personalen vill ta en cigarettpaus måste de byta kläder och vandra en bit bort från byggnaden vid Medborgarplatsen. Arbetsgivaren har också erbjudit rökavvänjningskurser.

Och förra månaden tog man bort rätten att nyttja tobak och e-cigaretter på hotellbarens uteservering, trots att lagen som förbjuder allt sånt börjar gälla först den 1 juli.

Nya förbudet kan göra hela gator rökfria

– Vi ville ligga steget före. Jag trodde att vi skulle få en större reaktion från gästerna. Men det har inte varit en stor grej, berättar Malmens chef Michael Kelderer, som tycker att omställningen är "en no-brainer".

Även rökning i närheten av offentliga entréer blir förbjudet och hotellet har plockat bort askkopparna vid sin ingång. De har haft en dialog med staden om var de nu ska hänvisa gäster som vill besvära sig med ett bloss.

Det blir soptunnan på gathörnet.

– Fast det är inte optimalt, jag tycker inte tunnan räcker. Och om folk ska stå två meter bort från dörren blir det ingen större skillnad. Men vi är inte poliser, vi driver ett hotell, säger Kelderer, och gissar att det nu kommer att hamna ännu fler fimpar på gatorna.

Inte nöjd. "Häxjakten på rökare har gått för långt. Jag tycker att man borde få ta en cigarett när man dricker ett glas vin. Det är ändå avgaser överallt", säger Annika Jansjöö, som sitter på Malmens numera rökfria servering. Själv är hon dock inte rökare. Foto: Sigrid Malmgren

Litar på egenkontroll

Ansvaret att se till att människor följer lagen ligger på uteserveringens ägare. Ansvaret att kontrollera ägarna ligger i sin tur på miljöförvaltningen. Där har man inte fått några extra pengar för det här, utan det ska rymmas inom den befintliga budgeten.

I stort litar man på krögarnas egenkontroll där de ska kunna visa en plan på hur de hanterar frågan.

– På sommaren är vi ute en hel del som det är och kontrollerar störningar på uteserveringar. Så vi får agera utifrån det vi ser då och klagomål från allmänheten. Vi samarbetar även med tillståndsenheten för alkohol, som också är ute, förklarar enhetschefen Karin Hultman.

Kan bli vite på 25 000 kr

Hon säger att de förutom serveringarna främst kommer att hålla koll på entréer till allmänna lokaler och lokaltrafiken. Och till hösten ska man se till att de restauranger som förr erbjudit vattenpipor, helt slutat med det eftersom verksamheten blir direkt olaglig.

För den som inte lyckas få sina gäster att sköta sig har tjänstemännen följande åtgärder i sin verktygslåda: först dialog, sedan ett föreläggande med krav på åtgärd, och i sista fall föreläggande med vite. Alltså pengar.

– Men det kommer sannolikt att vara sällsynt och något vi bara kommer att ta till vid långtgående flagrant nonchalans av reglerna. Och vitet ska vara rimligt. Som enhetschef kan jag bestämma om vite på upp till 25 000 kronor.

Så ska Trädgården hantera nya rökförbudet

Det här innebär den nya tobakslagen

Förbudet gäller cigaretter, e-gigaretter och pipa.

Det gäller allmänna platser som perronger, busshållplatser, uteserveringar, lekplatser och idrottsplatser.

Det gäller också intill alla entréer som allmänheten har tillträde till, till exempel offentliga byggnader, butiker, biografer och restauranger. Hur nära entrén förbudet gäller avgörs från fall till fall. I lagen står det "ett par meter".

Alla som säljer tobak måste nu ansöka om, och betala för, ett tillstånd på samma sätt som de som säljer alkohol. Socialförvaltningen kommer att granska handlarna och tillståndet kommer att kosta 9 000 kronor.

Visa merVisa mindre